W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o XXX posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2020 roku.
a)    sprawozdanie Kierownika MGOPS;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
8. Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020. 
a)    sprawozdanie Kierownika MGOPS;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
9. Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021:
a)    sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
10. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
a)    informacja Kierownika MGOPS;
b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)      dyskusja;
d)      przyjęcie informacji.
11. Informacja na temat udzielonych w 2020 roku ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.
19. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Wnioski i oświadczenia Radnych.
23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
24. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.


 

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego