W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o XVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 29 kwietnia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Mirosławcu o godz. 12.00 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu 
z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XV i XVI Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2019 roku.
a)     sprawozdanie Kierownika MGOPS;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania.

8.     Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020. 

a)        sprawozdanie Kierownika MGOPS;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania.

9.     Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:

a)   informacja Kierownika MGOPS;

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)   dyskusja;

d)   przyjęcie informacji. 

10.  Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021:

a) sprawozdanie Kierownika MGOPS;

b)  stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)  dyskusja;

d)  przyjęcie sprawozdania.

11. Informacja na temat udzielonych w 2019 roku ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:
a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.- projekt uchwały

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. - projekt uchwały

14.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.- projekt uchwały

15.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.-projekt uchwały

16.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - projekt uchwały

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. - projekt uchwały

18.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.- projekt uchwały

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 
na 2020 rok. - projekt uchwały

20.  Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026. - projekt uchwały

21.  Interpelacje i zapytania Radnych.

22.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

23.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

24.  Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego