W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o XVII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 27 marca 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Mirosławcu o godz. 14.00 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu 
z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XIV Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.

7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2019 rok.:
a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu;

c)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

d)     dyskusja;

e)     przyjęcie informacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok. - projekt uchwały
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. - projekt uchwały
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.- projekt uchwały
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.- projekt uchwały
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.- projekt uchwały
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020r.- projekt uchwały
14. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.- projekt uchwały
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.- projekt uchwały
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.- projekt uchwały
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
20. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.


Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego