W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o II posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 grudnia 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 10.00
odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLIV i XLV Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego
  w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 24. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
               /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego