W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Karta do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2020 r.

Karta do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego
w Gminie Mirosławiec na 2020 rok

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………


Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………..

Zasady ważności głosu:

  1. Aby  głos  był  ważny  należy wybrać  jedno zadanie  z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania.
        2. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie  
            „Wybór”.
Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
  1. Na  karcie  do  głosowania  nie  podano  danych osobowych głosującego ( imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)
  2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż 1 zadania z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania.
        3. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania.

 

Zadanie do 20 tys. zł dla miejscowości wiejskich z Gminy i Miasta Mirosławiec

z wyłączeniem Mirosławca Górnego

Lp.

Nazwa/tytuł zadania

koszt

Wybór1

 

„Altana w Bronikowie dla wszystkich”

 

 20.000 zł


2

„Rozbudowa o dwa punkty świetlne oświetlenia we wsi Sadowo”

 

 

 20.000 zł


3

„Doposażenie świetlicy wiejskiej (zaplecza kuchennego              i sali) w Hankach”

 

 

 20.000 złKlauzula  zgody

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Mirosławca
ul.Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, tel. 672595042
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail:  iodo@miroslawiec.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Mirosławiec  na rok 2020.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez  przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzieloną w dniu….. w celu….. Podpis osoby, której dane dotyczą.
7. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie
art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej karcie do głosowania w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

                                                                     ………………………………………………………………

                                                    (data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)* - w przypadku osób małoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego


Załączniki

Powiadom znajomego