Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Rb-NDS za 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:57:16 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:54:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S IV KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:51:51 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S za IV KW 2017r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:49:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27ZZ grudzień 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:40:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:40:03 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50D IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:38:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:34:00 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:31:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50D IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:28:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 12 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Pilarska 2018-02-23 09:12:57 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach nr 204 i 205, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-02-22 15:55:58 edycja dokumentu
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach nr 204 i 205, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-02-22 15:55:42 dodanie dokumentu
Radny Piotr Suchojad Lidia Cybulska 2018-02-22 11:59:56 edycja dokumentu
Radny Wasilij Głuscow Lidia Cybulska 2018-02-21 14:41:18 edycja dokumentu
Radny Wasilij Głuscow Lidia Cybulska 2018-02-21 14:40:39 edycja dokumentu
Radny Stanisław Pilc Lidia Cybulska 2018-02-21 14:27:14 edycja dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-02-21 14:22:33 edycja dokumentu
Radna Anna Turska Lidia Cybulska 2018-02-21 14:15:13 edycja dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-02-21 13:52:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agnieszka Pilarska 2018-02-21 09:59:09 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agnieszka Pilarska 2018-02-21 09:58:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 Lidia Cybulska 2018-02-20 13:35:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" Lidia Cybulska 2018-02-20 13:32:28 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). Dariusz Bartosik 2018-02-20 07:28:51 edycja dokumentu
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). Dariusz Bartosik 2018-02-20 07:27:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 107 Burmistrza Mirosławca z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zasad przyjmowania płatności bezgotówkowych Agnieszka Pilarska 2018-02-19 14:09:10 dodanie dokumentu
Informacja o XXXVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-02-19 10:32:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie ? Stara Studnica ? Orle ? Mirosławiec?. Lidia Cybulska 2018-02-19 10:28:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-02-19 10:25:48 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Miejskiej Lidia Cybulska 2018-02-19 08:29:41 edycja dokumentu
KONTAKT Monika Kędzia 2018-02-19 07:37:41 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Agnieszka Pilarska 2018-02-15 15:58:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-02-15 11:04:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r. Lidia Cybulska 2018-02-15 11:00:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Agnieszka Pilarska 2018-02-14 12:40:16 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Agnieszka Pilarska 2018-02-12 08:46:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2018-02-12 08:43:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Monika Kędzia 2018-02-09 09:27:47 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 8.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-02-08 14:29:53 dodanie dokumentu