Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XII/86/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Związku Stowarzyszenia Pilski Bank Żywności Lidia Cybulska 2017-11-09 12:57:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/85/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2003 r. Lidia Cybulska 2017-11-09 12:55:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/84/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz ustalania organów do tego uprawnionych Lidia Cybulska 2017-11-09 12:53:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/83/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej Lidia Cybulska 2017-11-09 12:52:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/82/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej Lidia Cybulska 2017-11-09 12:50:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/81/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru Lidia Cybulska 2017-11-09 12:49:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/80/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:47:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/79/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo jako podstawy obliczania podatku leśnego na terenie giny i miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:46:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/78/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy i miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:44:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/77/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Lidia Cybulska 2017-11-09 12:43:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/76/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu i Rejonowego Sądu Pracy w Wałczu Lidia Cybulska 2017-11-09 12:40:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/75/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów do Sądu Rejonowego w Wałczu i Sądu Pracy w Wałczu Lidia Cybulska 2017-11-09 12:39:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/74/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nrIV/30/2002 Rady Miasta w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/113/97 w sprawie utworzenia stowarzyszenia - Stowarzyszenie Pojezierza Wałeckiego Lidia Cybulska 2017-11-09 12:37:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/73/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta nr 2003 r. Lidia Cybulska 2017-11-09 12:36:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/72/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Lidia Cybulska 2017-11-09 12:34:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/71/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyróżnienia dyplomem Zasłużony Obywatel dla Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:32:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/70/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mirosławiec panu płk rez. lek. med. Jackowi Dyk Lidia Cybulska 2017-11-09 12:31:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/69/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-11-09 12:29:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/68/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie obsługi finansowej szkół w Gminie Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:28:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/67/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Administracja Placówek Oświatowych" z siedzibą w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-11-09 12:27:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/66/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Lidia Cybulska 2017-11-09 12:25:37 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/66/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Lidia Cybulska 2017-11-09 12:25:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Lidia Cybulska 2017-11-09 12:23:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/64/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:21:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. Lidia Cybulska 2017-11-09 12:20:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:17:30 dodanie dokumentu
UCHYLONA- UCHWAŁA NR VII/61/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie opłat z korzystanie z cmentarza Lidia Cybulska 2017-11-09 12:15:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/60/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lidia Cybulska 2017-11-09 12:10:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/59/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących nazwy miejscowości Lidia Cybulska 2017-11-09 12:08:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/58/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół z siedzibą w Mirosławcu ul. Wolności 21 Lidia Cybulska 2017-11-09 12:06:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/57/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół z siedzibą w Piecniku nr 8, Gmina Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:03:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/56/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie powołani na stanowisko Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:00:54 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR VII/56/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie powołani na stanowisko Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 11:59:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/55/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu oraz flagi Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 11:58:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/54/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2003 Lidia Cybulska 2017-11-09 11:55:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/292/2017 Rady miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026. Lidia Cybulska 2017-11-09 11:42:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r. Lidia Cybulska 2017-11-09 11:20:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/290/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 11:17:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej Lidia Cybulska 2017-11-09 11:15:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkól w Piecniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piecniku. Lidia Cybulska 2017-11-09 11:14:26 dodanie dokumentu