Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-02-21 13:52:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agnieszka Pilarska 2018-02-21 09:59:09 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agnieszka Pilarska 2018-02-21 09:58:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 Lidia Cybulska 2018-02-20 13:35:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" Lidia Cybulska 2018-02-20 13:32:28 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). Dariusz Bartosik 2018-02-20 07:28:51 edycja dokumentu
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). Dariusz Bartosik 2018-02-20 07:27:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 107 Burmistrza Mirosławca z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zasad przyjmowania płatności bezgotówkowych Agnieszka Pilarska 2018-02-19 14:09:10 dodanie dokumentu
Informacja o XXXVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-02-19 10:32:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie ? Stara Studnica ? Orle ? Mirosławiec?. Lidia Cybulska 2018-02-19 10:28:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-02-19 10:25:48 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Miejskiej Lidia Cybulska 2018-02-19 08:29:41 edycja dokumentu
KONTAKT Monika Kędzia 2018-02-19 07:37:41 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Agnieszka Pilarska 2018-02-15 15:58:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-02-15 11:04:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r. Lidia Cybulska 2018-02-15 11:00:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Agnieszka Pilarska 2018-02-14 12:40:16 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Agnieszka Pilarska 2018-02-12 08:46:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2018-02-12 08:43:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Monika Kędzia 2018-02-09 09:27:47 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 8.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-02-08 14:29:53 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 6.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-02-08 14:29:03 edycja dokumentu
2006 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:28 usunięcie dokument
2007 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:24 usunięcie dokument
2008 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:19 usunięcie dokument
2009 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:15 usunięcie dokument
2010 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:10 usunięcie dokument
2011 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:04 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Agnieszka Pilarska 2018-02-08 08:53:11 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Agnieszka Pilarska 2018-02-08 07:53:25 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Anna Stawska 2018-02-07 14:44:05 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Anna Stawska 2018-02-07 14:43:50 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Anna Stawska 2018-02-07 14:43:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Agnieszka Pilarska 2018-02-07 13:58:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Agnieszka Pilarska 2018-02-07 13:55:20 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 6.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-02-06 11:39:25 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 2.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-02-06 11:38:34 edycja dokumentu
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 lutego 2018 r. o zakończeniu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). Dariusz Bartosik 2018-02-05 13:59:44 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2017 GiM Mirosławiec- Korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-02-05 09:39:52 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-05 09:38:41 edycja dokumentu