Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Radny Rady Miejskiej - Janusz Beer Lidia Cybulska 2018-03-02 09:29:30 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej- Grzegorz Plewa Lidia Cybulska 2018-03-02 09:28:53 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej Bartosz Juszczyk Lidia Cybulska 2018-03-02 09:28:31 edycja dokumentu
Z-ca Przewodniczącego RM- Zenon Gębarowski Lidia Cybulska 2018-03-02 09:28:19 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Miejskiej- Piotr Czech Lidia Cybulska 2018-03-02 09:28:09 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za 2017 r. GiM Mirosławiec - korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-03-02 09:00:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec -korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-03-02 08:56:48 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S IV KW 2017 r. GiM Mirosławiec - korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-03-02 08:56:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec -korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-03-02 08:54:38 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S za IV KW 2017r. GiM Mirosławiec- korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-03-02 08:49:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Agnieszka Pilarska 2018-03-02 07:44:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-03-01 15:45:29 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-03-01 15:42:57 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie Stara Studnica Orle Mirosławiec. Lidia Cybulska 2018-03-01 14:51:41 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie Stara Studnica Orle Mirosławiec. Lidia Cybulska 2018-03-01 14:50:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVIII/320/2018 zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 Lidia Cybulska 2018-03-01 14:48:46 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVIII/320/2018 zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 Lidia Cybulska 2018-03-01 14:47:28 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec Anna Stawska 2018-03-01 12:47:06 usunięcie załacznika
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec Anna Stawska 2018-03-01 12:45:26 dodanie dokumentu
Radny Piotr Suchojad Lidia Cybulska 2018-02-28 14:53:19 edycja dokumentu
Radny Wasilij Głuscow Lidia Cybulska 2018-02-28 14:48:01 edycja dokumentu
Radna Anna Turska Lidia Cybulska 2018-02-28 14:46:40 edycja dokumentu
Radna Anna Turska Lidia Cybulska 2018-02-28 14:40:36 edycja dokumentu
Radny Grzegórz Różycki Lidia Cybulska 2018-02-28 14:35:47 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-02-28 10:11:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-02-28 10:09:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r. Lidia Cybulska 2018-02-28 10:08:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" Lidia Cybulska 2018-02-28 10:06:00 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku r. Lidia Cybulska 2018-02-28 09:13:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 27.02.2018r. o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Próchnowie, działka nr 27, obręb 0028. Anna Stawska 2018-02-27 10:07:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie SP-1 za rok 2018. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:29:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S styczeń 2018 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:26:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S styczeń 2018 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:24:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:21:05 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:20:29 usunięcie załacznika
Sprawozdanie Rb-ZN IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:11:51 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:10:44 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-UN IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:09:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ST za 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:07:55 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-PDP za 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:04:14 dodanie dokumentu