Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w sprawie utrzymania decyzji Burmistrza Mirosławca w mocy Monika Kędzia 2018-06-05 09:40:26 dodanie dokumentu
Rejestr działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - stan na dzień 18.05.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-06-05 08:24:38 edycja dokumentu
Rejestr działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - stan na dzień 18.05.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-06-05 08:23:52 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 9.05.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-06-05 08:21:14 edycja dokumentu
analiza Kamila Chałupczak 2018-06-05 08:10:39 usunięcie dokument
analiza Kamila Chałupczak 2018-06-05 08:09:51 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 na usługę transportową dla dzieci i nauczycieli na interaktywne spektakle realizowaną w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" Anna Stawska 2018-06-04 10:34:34 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 na usługę transportową dla dzieci i nauczycieli na interaktywne spektakle realizowaną w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" Anna Stawska 2018-06-04 10:34:23 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 na usługę transportową dla dzieci i nauczycieli na interaktywne spektakle realizowaną w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" Anna Stawska 2018-06-04 10:34:12 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 na usługę transportową dla dzieci i nauczycieli na interaktywne spektakle realizowaną w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" Anna Stawska 2018-06-04 10:34:02 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 na usługę transportową dla dzieci i nauczycieli na interaktywne spektakle realizowaną w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" Anna Stawska 2018-06-04 10:33:47 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Lidia Cybulska 2018-06-04 09:29:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/337/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca Lidia Cybulska 2018-06-04 08:18:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/ 336/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-06-04 08:16:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/335/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Lidia Cybulska 2018-06-04 08:12:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/334/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-06-04 08:08:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/333/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Lidia Cybulska 2018-06-04 08:01:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/332/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu Lidia Cybulska 2018-06-04 07:59:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 33 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnościa pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-01 12:02:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 33 Burmistrz Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. Burmistrz Mirosławca Burmistrz Mirosławca w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnościa pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-01 12:01:23 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 33 Burmistrz Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. Burmistrz Mirosławca Burmistrz Mirosławca w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnościa pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-01 07:55:30 dodanie dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-06-01 07:36:21 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-06-01 07:34:07 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-06-01 07:29:41 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Kamila Chromińska 2018-05-30 14:09:15 dodanie dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 14:07:07 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 14:02:38 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 14:02:12 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 14:01:43 usunięcie załacznika
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 11:30:46 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 11:29:30 dodanie dokumentu
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na dz. nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidenc. Próchnowo (0028), gm. Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2018-05-29 13:54:32 edycja dokumentu
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na dz. nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidenc. Próchnowo (0028), gm. Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2018-05-29 13:53:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Lidia Cybulska 2018-05-29 07:34:02 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:12:49 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uzyskały pomoc publiczną w 2017 roku na podstawie art. 70b ust. 11 o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:09:34 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł : Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:09:21 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:09:10 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uzyskały pomoc publiczną w 2017 roku na podstawie art. 70b ust. 11 o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:08:56 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł : Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:01:46 edycja dokumentu