Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Rb-50W za III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:25:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN za III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:20:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50D za III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:19:38 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W za III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:18:33 dodanie dokumentu
Uchwała NR XLVIII.216.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Lidia Cybulska 2017-10-19 13:15:08 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-50 D za I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:01:44 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W za I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:01:30 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:01:12 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-50D za I kwartał 2017 r. Lidia Cybulska 2017-10-19 12:59:43 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:59:27 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:59:10 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:56:50 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S I kwartał 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:56:33 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-28 NWS I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:55:58 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:55:43 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-N I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:55:13 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:54:53 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z I kwartał 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:54:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII.135.1.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:37:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL.166.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:33:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV.247.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:28:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXXXIV.342.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:25:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXXXIV.342.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:25:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXXXVIII.371.Z.2017 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 12:19:17 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok Lidia Cybulska 2017-10-19 09:24:02 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy i Miasta Mirosławiec o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2019 Lidia Cybulska 2017-10-19 09:23:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok Lidia Cybulska 2017-10-19 09:23:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV.58.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Mirosławiec na lata 2014-2019 Lidia Cybulska 2017-10-19 09:23:23 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za II kwartał 2014 r. Lidia Cybulska 2017-10-19 09:23:06 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za III kwartał 2014 r. Lidia Cybulska 2017-10-19 09:22:59 edycja dokumentu
Informacja o podmiotach dotowanych i wysokości dotacji ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej udzielonych w 2014 r. Lidia Cybulska 2017-10-19 09:22:47 edycja dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Państwa , jednostki samorządu terytorialnego Lidia Cybulska 2017-10-19 09:22:35 edycja dokumentu
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Lidia Cybulska 2017-10-19 09:22:30 edycja dokumentu
Rachunek zysków i strat Lidia Cybulska 2017-10-19 09:22:23 edycja dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Lidia Cybulska 2017-10-19 09:22:16 edycja dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Państwa , jednostki samorządu terytorialnego- KOREKTA Lidia Cybulska 2017-10-19 09:22:10 edycja dokumentu
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego- KOREKTA Lidia Cybulska 2017-10-19 09:22:03 edycja dokumentu
RB ST za 2014 rok- KOREKTA Lidia Cybulska 2017-10-19 09:21:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.129.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2014 rok Lidia Cybulska 2017-10-19 09:21:43 edycja dokumentu
Sprawozdanie RB-27S listopad 2014 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 09:21:29 edycja dokumentu