Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Lidia Cybulska 2018-01-08 07:39:59 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/302/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-08 07:38:11 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok. Lidia Cybulska 2018-01-08 07:36:44 edycja dokumentu
Wzór kwartalnego sprawozdania podmiotu oprózniającego zbiorniki bezodpływowe. Kamila Chałupczak 2018-01-05 09:46:45 edycja dokumentu
Wzór kwartalnego sprawozdania podmiotu oprózniającego zbiorniki bezodpływowe. Kamila Chałupczak 2018-01-05 09:46:36 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 1 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań Agnieszka Pilarska 2018-01-05 08:01:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 04.01.2018r. Burmistrza Mirosławca dotyczące I - wszego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości o nr geodezyjnym 134/16 położonej w miejscowości Piecnik, gm. Mirosławiec Anna Stawska 2018-01-04 15:43:07 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań Agnieszka Pilarska 2018-01-04 15:32:40 usunięcie dokument
UCHWAŁA NR XXXVI/301/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026. Lidia Cybulska 2018-01-04 14:55:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok. Lidia Cybulska 2018-01-04 14:53:49 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb- 28 S listopad 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-04 12:19:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 S listopad 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-04 12:18:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-04 12:12:30 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-04 12:10:50 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-04 12:09:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27ZZ III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-04 12:08:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-04 12:06:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 S III kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-04 12:05:16 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N II KW 2017 r. GiM Mirosławiec- KOREKTA nr 1 Lidia Cybulska 2018-01-04 12:00:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Lidia Cybulska 2018-01-04 10:33:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Lidia Cybulska 2018-01-04 10:30:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok. Lidia Cybulska 2018-01-04 10:27:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok. Lidia Cybulska 2018-01-04 10:20:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-04 10:07:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/305/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Wałczu na uchwałę nr XLI/223/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. Lidia Cybulska 2018-01-04 10:06:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/304/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 Lidia Cybulska 2018-01-04 09:59:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 108/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2018-01-04 09:52:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/303/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Lidia Cybulska 2018-01-04 09:46:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/302/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-04 09:44:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/301/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026. Lidia Cybulska 2018-01-04 09:42:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok. Lidia Cybulska 2018-01-04 09:32:20 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok. Lidia Cybulska 2018-01-04 09:30:10 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). Dariusz Bartosik 2018-01-03 11:21:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań Agnieszka Pilarska 2018-01-03 07:38:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Lidia Cybulska 2017-12-28 15:55:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXLIII.644.Z.2017 składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 Lidia Cybulska 2017-12-28 10:21:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXLIII.643.Z.2017 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok Lidia Cybulska 2017-12-28 10:19:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok Lidia Cybulska 2017-12-28 10:16:57 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 Lidia Cybulska 2017-12-28 10:16:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok Lidia Cybulska 2017-12-28 10:14:21 dodanie dokumentu