Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 28.04.2016 r. Lidia Cybulska 2017-10-20 08:51:44 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec w 2016 roku Lidia Cybulska 2017-10-20 08:44:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-20 08:41:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec w 2016 roku Lidia Cybulska 2017-10-20 08:30:49 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 30.03.2016 r. Lidia Cybulska 2017-10-20 08:26:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XXIII/197/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-20 08:21:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XVIII/157/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-20 08:20:14 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 26.02.2016r. Lidia Cybulska 2017-10-20 08:08:29 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 26.02.2016r. Lidia Cybulska 2017-10-19 16:09:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 28.01.2016 r. Lidia Cybulska 2017-10-19 16:05:37 dodanie dokumentu
Spraozdanie z realizacji uchwał podjętych na XIII sesji RM w dniu 26.11.2015 r. Lidia Cybulska 2017-10-19 16:00:08 edycja dokumentu
Analiza realizacji w 2015 r. Uchwały Nr XVIII/157/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016" Lidia Cybulska 2017-10-19 15:58:17 edycja dokumentu
Informacja na temat realizacji w 2015 roku uchwały Nr XXIII/197/2012 w sprawie zasad polityki czynszowej Lidia Cybulska 2017-10-19 15:56:19 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XIV posiedzeniu RM w dniu 29.12.2015 r. Lidia Cybulska 2017-10-19 15:53:22 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec w 2015 roku Lidia Cybulska 2017-10-19 15:51:29 edycja dokumentu
Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016 Lidia Cybulska 2017-10-19 15:49:15 edycja dokumentu
Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec za 2015 rok Lidia Cybulska 2017-10-19 15:35:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLV/373/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. Lidia Cybulska 2017-10-19 15:29:38 edycja dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" Lidia Cybulska 2017-10-19 14:39:13 edycja dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" Lidia Cybulska 2017-10-19 14:33:47 dodanie dokumentu
Opieka społeczna Monika Kędzia 2017-10-19 14:27:40 usunięcie dokument
GOSPODARKA ODPADAMI - nieobowiązujące Monika Kędzia 2017-10-19 14:26:25 usunięcie dokument
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Mirosławiec Monika Kędzia 2017-10-19 14:26:02 edycja dokumentu
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008?2011 Monika Kędzia 2017-10-19 14:25:46 edycja dokumentu
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY MIROSŁAWIEC Monika Kędzia 2017-10-19 14:24:53 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. - stawki podatku rolnego Lidia Cybulska 2017-10-19 13:46:05 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r.- stawki podatku leśnego Lidia Cybulska 2017-10-19 13:45:54 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa GUS- stawka podatku rolnego Lidia Cybulska 2017-10-19 13:44:48 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa GUS- stawka podatku leśnego Lidia Cybulska 2017-10-19 13:44:35 edycja dokumentu
OPL-1 Lidia Cybulska 2017-10-19 13:43:15 edycja dokumentu
OPL-1P Lidia Cybulska 2017-10-19 13:43:04 edycja dokumentu
UPL-1 Lidia Cybulska 2017-10-19 13:42:53 edycja dokumentu
UPL-1P Lidia Cybulska 2017-10-19 13:42:38 edycja dokumentu
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odowłaniu tych pełnomocnictw Lidia Cybulska 2017-10-19 13:42:11 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN za III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:26:59 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50D za III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:26:03 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W za III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:25:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN za III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:20:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50D za III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:19:38 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W za III KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-19 13:18:33 dodanie dokumentu