Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.3.2017.WL Monika Kędzia 2018-03-06 08:45:53 dodanie dokumentu
Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.1.2017.WL Monika Kędzia 2018-03-06 08:28:42 dodanie dokumentu
Karta usługi: Interpretacje indywidualne Burmistrza Mirosławca Monika Kędzia 2018-03-05 14:40:11 edycja dokumentu
Karta usługi: Interpretacje indywidualne Burmistrza Mirosławca Monika Kędzia 2018-03-05 14:39:31 edycja dokumentu
Karta usługi: Interpretacje indywidualne Burmistrza Mirosławca Monika Kędzia 2018-03-05 14:37:24 edycja dokumentu
Karta usługi: Interpretacje indywidualne Burmistrza Mirosławca Monika Kędzia 2018-03-05 14:36:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14 Burmistrza Mirosławca z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań Kamila Chromińska 2018-03-05 09:29:33 dodanie dokumentu
Radna Rady Miejskiej - Iwona Kłos Lidia Cybulska 2018-03-02 10:09:35 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej - Ewelina Zdanowicz Lidia Cybulska 2018-03-02 10:09:18 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej -Bolesław Romaniuk Lidia Cybulska 2018-03-02 10:06:41 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej - Elżbieta Nuszkiewicz Lidia Cybulska 2018-03-02 10:05:46 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej -Henryk Nowak Lidia Cybulska 2018-03-02 10:04:59 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej-Justyna Pusiarska Lidia Cybulska 2018-03-02 10:03:13 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej-Magdalena Zielonka Lidia Cybulska 2018-03-02 10:03:01 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej -Katarzyna Biegańska-Pańczyk Lidia Cybulska 2018-03-02 10:00:29 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej- Stanisław Wiese Lidia Cybulska 2018-03-02 09:39:49 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskie-Piotr Suchojad Lidia Cybulska 2018-03-02 09:39:00 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej - Janusz Beer Lidia Cybulska 2018-03-02 09:38:16 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej- Grzegorz Plewa Lidia Cybulska 2018-03-02 09:37:49 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej Bartosz Juszczyk Lidia Cybulska 2018-03-02 09:35:43 edycja dokumentu
Z-ca Przewodniczącego RM- Zenon Gębarowski Lidia Cybulska 2018-03-02 09:35:11 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej - Janusz Beer Lidia Cybulska 2018-03-02 09:29:30 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej- Grzegorz Plewa Lidia Cybulska 2018-03-02 09:28:53 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej Bartosz Juszczyk Lidia Cybulska 2018-03-02 09:28:31 edycja dokumentu
Z-ca Przewodniczącego RM- Zenon Gębarowski Lidia Cybulska 2018-03-02 09:28:19 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Miejskiej- Piotr Czech Lidia Cybulska 2018-03-02 09:28:09 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za 2017 r. GiM Mirosławiec - korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-03-02 09:00:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec -korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-03-02 08:56:48 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S IV KW 2017 r. GiM Mirosławiec - korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-03-02 08:56:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec -korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-03-02 08:54:38 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S za IV KW 2017r. GiM Mirosławiec- korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-03-02 08:49:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Agnieszka Pilarska 2018-03-02 07:44:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-03-01 15:45:29 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-03-01 15:42:57 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie Stara Studnica Orle Mirosławiec. Lidia Cybulska 2018-03-01 14:51:41 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie Stara Studnica Orle Mirosławiec. Lidia Cybulska 2018-03-01 14:50:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVIII/320/2018 zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 Lidia Cybulska 2018-03-01 14:48:46 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVIII/320/2018 zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 Lidia Cybulska 2018-03-01 14:47:28 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec Anna Stawska 2018-03-01 12:47:06 usunięcie załacznika
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec Anna Stawska 2018-03-01 12:45:26 dodanie dokumentu