Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-05 09:36:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S grudzień 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-05 09:36:06 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S grudzień 2017 GiM Mirosławiec korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-02-05 09:34:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/314/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-02-05 09:09:08 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/314/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-02-05 08:58:04 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 2.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-02-05 07:20:04 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 14.12.2017 r. Kamila Chałupczak 2018-02-05 07:18:41 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu" Anna Stawska 2018-02-02 19:50:10 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Agnieszka Pilarska 2018-02-02 13:05:27 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.08.2017 r. Lidia Cybulska 2018-02-02 11:48:25 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.08.2017 r. Lidia Cybulska 2018-02-02 11:40:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2018 Anna Stawska 2018-02-02 08:39:15 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.06.2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-31 14:26:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2018-01-31 14:20:22 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 25.08.2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-31 14:19:43 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 28.08.2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-31 14:11:30 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 27.06.2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-31 14:05:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, tj. do 31.12.2021r. Anna Stawska 2018-01-31 13:41:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2018-01-31 13:08:19 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-31 11:12:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-31 10:44:21 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-31 10:34:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/314/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-01-31 10:30:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/313/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych Lidia Cybulska 2018-01-31 10:25:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-31 10:22:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/311/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu Lidia Cybulska 2018-01-31 10:21:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/130/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Monika Kędzia 2018-01-31 09:20:47 edycja dokumentu
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych Kamila Chałupczak 2018-01-31 09:20:03 edycja dokumentu
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych Kamila Chałupczak 2018-01-31 09:19:15 edycja dokumentu
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych Kamila Chałupczak 2018-01-31 09:18:09 dodanie dokumentu
Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń-luty 2018 roku Kamila Chałupczak 2018-01-31 09:14:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/130/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Monika Kędzia 2018-01-31 08:47:27 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/130/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Monika Kędzia 2018-01-31 08:46:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 30.01.2018r. Burmistrza Mirosławca w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Piecniku Anna Stawska 2018-01-30 14:35:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII.95.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-26 10:41:26 dodanie dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-01-25 14:09:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-25 08:48:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 23.01.2018r. w sprawie unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 08 stycznia 2018r. na sprzedaż nieruchomości położnej w miejscowości Próchnowo, obręb 0028 Anna Stawska 2018-01-24 09:12:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 23.01.2018r. w sprawie unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 08 stycznia 2018r. na sprzedaż nieruchomości położnej w miejscowości Próchnowo, obręb 0028 Anna Stawska 2018-01-24 09:11:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2018-01-24 07:31:23 dodanie dokumentu