Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR VII/59/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących nazwy miejscowości Lidia Cybulska 2017-11-09 12:08:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/58/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół z siedzibą w Mirosławcu ul. Wolności 21 Lidia Cybulska 2017-11-09 12:06:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/57/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół z siedzibą w Piecniku nr 8, Gmina Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:03:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/56/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie powołani na stanowisko Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:00:54 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR VII/56/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie powołani na stanowisko Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 11:59:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/55/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu oraz flagi Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 11:58:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/54/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2003 Lidia Cybulska 2017-11-09 11:55:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/292/2017 Rady miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026. Lidia Cybulska 2017-11-09 11:42:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r. Lidia Cybulska 2017-11-09 11:20:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/290/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 11:17:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej Lidia Cybulska 2017-11-09 11:15:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkól w Piecniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piecniku. Lidia Cybulska 2017-11-09 11:14:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/287/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkól w Mirosławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Mirosławcu. Lidia Cybulska 2017-11-09 11:13:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej Lidia Cybulska 2017-11-09 11:12:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/285/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej Lidia Cybulska 2017-11-09 11:10:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Lidia Cybulska 2017-11-09 11:08:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/283/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy Lidia Cybulska 2017-11-09 11:05:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r. Lidia Cybulska 2017-11-09 11:03:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 Lidia Cybulska 2017-11-09 11:03:18 dodanie dokumentu
Uchylona - UCHWAŁA NR XII/74/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: regulaminu porządkowego i ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. Monika Kędzia 2017-11-09 11:03:05 edycja dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gminazjach Gminy i Miasta Mirosławiec Anna Stawska 2017-11-08 14:02:24 usunięcie załacznika
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Kamila Borowiec 2017-11-06 13:39:00 edycja dokumentu
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Kamila Borowiec 2017-11-06 13:37:21 edycja dokumentu
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Kamila Borowiec 2017-11-06 13:37:00 dodanie dokumentu
Pismo w sprawie przekazania petycji szkołom Monika Stąporek 2017-11-03 12:30:11 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie przekazania jej treści do podległych szkół dot. udostępnienia uczniom wody pitnej Monika Stąporek 2017-11-03 12:25:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec Anna Stawska 2017-11-03 09:30:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec Anna Stawska 2017-11-03 09:29:58 dodanie dokumentu
KONTAKT Monika Kędzia 2017-11-02 13:48:19 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 88 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Pilarska 2017-11-02 13:06:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 87/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-11-02 13:03:51 dodanie dokumentu
Usługa utrzymania powierchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) oraz terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec Anna Stawska 2017-11-02 12:04:02 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na 2017 rok oraz ich aktualizacje Monika Kędzia 2017-10-26 14:16:18 edycja dokumentu
Komunikat - 31.10.2017 r. Urząd Miejski w Mirosławcu nieczynny Monika Kędzia 2017-10-26 10:55:24 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 Monika Stąporek 2017-10-25 12:55:31 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 Monika Stąporek 2017-10-25 12:55:09 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 Monika Stąporek 2017-10-25 12:52:18 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.12.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 października 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej 15/04 kV na działkach nr 205/24, 205/16, 198/2, 198/1, 182/5, 137, 147 oraz 8158/4 położonych w obrębie geodez. Łowicz Wałecki (0035), gm. Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2017-10-25 11:53:39 dodanie dokumentu
Protokół z głosowania tajnego w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu zarządzonych na dzień 24 października 2017 r. Lidia Cybulska 2017-10-25 10:16:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosłąwiec na lata 2017-2026 Lidia Cybulska 2017-10-25 09:22:49 dodanie dokumentu