Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:26:03 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:25:52 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:24:39 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 09:44:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 09:41:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 06 listopada 2017r. dotyczące sporządzenia projektów zarządzeń oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń Anna Stawska 2017-11-13 09:05:15 dodanie dokumentu
Usługa utrzymania powierchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) oraz terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec Anna Stawska 2017-11-10 13:50:56 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-10 12:39:41 dodanie dokumentu
Protokół z XXXIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. Lidia Cybulska 2017-11-09 14:58:12 dodanie dokumentu
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Lidia Cybulska 2017-11-09 14:47:43 dodanie dokumentu
Występienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej Lidia Cybulska 2017-11-09 14:47:05 dodanie dokumentu
UCHYLONA- UCHWAŁA NR VII/61/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie opłat z korzystanie z cmentarza Lidia Cybulska 2017-11-09 13:16:24 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XII/86/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Związku Stowarzyszenia Pilski Bank Żywności Lidia Cybulska 2017-11-09 12:57:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/85/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2003 r. Lidia Cybulska 2017-11-09 12:55:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/84/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz ustalania organów do tego uprawnionych Lidia Cybulska 2017-11-09 12:53:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/83/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej Lidia Cybulska 2017-11-09 12:52:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/82/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej Lidia Cybulska 2017-11-09 12:50:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/81/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru Lidia Cybulska 2017-11-09 12:49:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/80/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:47:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/79/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo jako podstawy obliczania podatku leśnego na terenie giny i miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:46:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/78/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy i miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:44:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/77/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Lidia Cybulska 2017-11-09 12:43:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/76/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu i Rejonowego Sądu Pracy w Wałczu Lidia Cybulska 2017-11-09 12:40:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/75/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów do Sądu Rejonowego w Wałczu i Sądu Pracy w Wałczu Lidia Cybulska 2017-11-09 12:39:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/74/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nrIV/30/2002 Rady Miasta w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/113/97 w sprawie utworzenia stowarzyszenia - Stowarzyszenie Pojezierza Wałeckiego Lidia Cybulska 2017-11-09 12:37:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/73/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta nr 2003 r. Lidia Cybulska 2017-11-09 12:36:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/72/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Lidia Cybulska 2017-11-09 12:34:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/71/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyróżnienia dyplomem Zasłużony Obywatel dla Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:32:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/70/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mirosławiec panu płk rez. lek. med. Jackowi Dyk Lidia Cybulska 2017-11-09 12:31:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/69/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-11-09 12:29:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/68/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie obsługi finansowej szkół w Gminie Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:28:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/67/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Administracja Placówek Oświatowych" z siedzibą w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-11-09 12:27:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/66/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Lidia Cybulska 2017-11-09 12:25:37 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/66/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Lidia Cybulska 2017-11-09 12:25:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Lidia Cybulska 2017-11-09 12:23:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/64/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:21:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. Lidia Cybulska 2017-11-09 12:20:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-09 12:17:30 dodanie dokumentu
UCHYLONA- UCHWAŁA NR VII/61/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie opłat z korzystanie z cmentarza Lidia Cybulska 2017-11-09 12:15:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/60/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lidia Cybulska 2017-11-09 12:10:23 dodanie dokumentu