Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Załącznik 1 Robert Wroński 2004-02-06 11:47:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego Robert Wroński 2004-02-06 11:46:38 dodanie dokumentu
Załącznik 2 Robert Wroński 2004-02-06 11:46:10 dodanie dokumentu
Załącznik 1 Robert Wroński 2004-02-06 11:45:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego Robert Wroński 2004-02-06 11:45:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego Robert Wroński 2004-02-06 11:44:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/30/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/97 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego Robert Wroński 2004-02-06 10:52:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/36/2002 RADY MIEJSKIEJ w MIROSŁAWCU z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia planów pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2003. Robert Wroński 2004-02-06 10:51:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2002r. Robert Wroński 2004-02-06 10:51:33 dodanie dokumentu
Uchwala Nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec Robert Wroński 2004-02-06 10:46:40 dodanie dokumentu
Uchwala Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec Robert Wroński 2004-02-06 10:46:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/32/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy i Miasta Mirosławiec Robert Wroński 2004-02-06 10:45:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/31/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wytypowania delegata Gminy Mirosławiec do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euregionu Pomerania Robert Wroński 2004-02-06 10:40:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Robert Wroński 2004-02-06 10:39:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie powołania komisji dyscyplinarnych I i Robert Wroński 2004-02-06 10:38:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XII/27/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy i miasta Mirosławiec Robert Wroński 2004-02-06 10:37:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/26/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej. Robert Wroński 2004-02-05 13:31:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/25/2002 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Robert Wroński 2004-02-05 13:30:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Robert Wroński 2004-02-05 13:29:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy i Miasta Mirosławiec Robert Wroński 2004-02-05 13:29:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Robert Wroński 2004-02-05 13:29:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego Robert Wroński 2004-02-05 13:29:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego Robert Wroński 2004-02-05 13:28:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej. Robert Wroński 2004-02-05 13:28:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej Robert Wroński 2004-02-05 13:27:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru Robert Wroński 2004-02-05 13:27:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów Robert Wroński 2004-02-05 13:26:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Robert Wroński 2004-02-05 13:26:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec Robert Wroński 2004-02-05 13:26:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec Robert Wroński 2004-02-05 13:23:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec Robert Wroński 2004-02-05 13:23:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Mirosławiec Robert Wroński 2004-02-05 13:20:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy Robert Wroński 2004-02-05 13:19:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Robert Wroński 2004-02-05 13:19:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków Robert Wroński 2004-02-05 13:19:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/7/2002 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Robert Wroński 2004-02-05 13:17:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu Robert Wroński 2004-02-05 13:16:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu Robert Wroński 2004-02-05 13:16:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu Robert Wroński 2004-02-05 12:53:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Robert Wroński 2004-02-05 10:21:57 dodanie dokumentu