Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z XXXVI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-31 11:12:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-31 10:44:21 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-31 10:34:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/314/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-01-31 10:30:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/313/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych Lidia Cybulska 2018-01-31 10:25:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-31 10:22:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/311/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu Lidia Cybulska 2018-01-31 10:21:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/130/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Monika Kędzia 2018-01-31 09:20:47 edycja dokumentu
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych Kamila Chałupczak 2018-01-31 09:20:03 edycja dokumentu
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych Kamila Chałupczak 2018-01-31 09:19:15 edycja dokumentu
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych Kamila Chałupczak 2018-01-31 09:18:09 dodanie dokumentu
Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń-luty 2018 roku Kamila Chałupczak 2018-01-31 09:14:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/130/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Monika Kędzia 2018-01-31 08:47:27 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/130/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Monika Kędzia 2018-01-31 08:46:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 30.01.2018r. Burmistrza Mirosławca w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Piecniku Anna Stawska 2018-01-30 14:35:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII.95.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-26 10:41:26 dodanie dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-01-25 14:09:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-25 08:48:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 23.01.2018r. w sprawie unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 08 stycznia 2018r. na sprzedaż nieruchomości położnej w miejscowości Próchnowo, obręb 0028 Anna Stawska 2018-01-24 09:12:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 23.01.2018r. w sprawie unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 08 stycznia 2018r. na sprzedaż nieruchomości położnej w miejscowości Próchnowo, obręb 0028 Anna Stawska 2018-01-24 09:11:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2018-01-24 07:31:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu Lidia Cybulska 2018-01-23 13:41:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. realizacji projektu "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" Agnieszka Pilarska 2018-01-23 09:23:13 dodanie dokumentu
Informacja o XXXVII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-01-23 09:15:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-01-23 08:09:14 dodanie dokumentu
Radny Mirosław Jaskulski Lidia Cybulska 2018-01-22 14:53:45 edycja dokumentu
Radny Stanisław Pilc Lidia Cybulska 2018-01-22 14:47:05 edycja dokumentu
Radny Józef Ryźlak Lidia Cybulska 2018-01-22 14:43:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych Lidia Cybulska 2018-01-19 13:03:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-01-19 08:03:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-01-19 08:03:00 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 stycznia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035) do uzgodnień. Dariusz Bartosik 2018-01-17 08:51:42 dodanie dokumentu
Radny Grzegórz Różycki Lidia Cybulska 2018-01-16 14:20:36 edycja dokumentu
Radny Paweł Krawczyk Lidia Cybulska 2018-01-16 14:20:18 edycja dokumentu
Radny Stanisław Pilc Lidia Cybulska 2018-01-16 14:17:53 edycja dokumentu
Radna Iwona Kłos Lidia Cybulska 2018-01-16 14:14:01 edycja dokumentu
Radny Mirosław Jaskulski Lidia Cybulska 2018-01-16 14:13:38 edycja dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-01-16 14:13:11 edycja dokumentu
Radny Grzegórz Różycki Lidia Cybulska 2018-01-16 14:12:31 edycja dokumentu
Radny Paweł Krawczyk Lidia Cybulska 2018-01-16 14:10:23 edycja dokumentu