Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Anna Stawska 2018-04-26 15:25:22 usunięcie załacznika
UCHWAŁA NR XXXIX/323/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Lidia Cybulska 2018-04-26 14:29:22 edycja dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Lidia Cybulska 2018-04-23 11:29:11 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Lidia Cybulska 2018-04-23 11:25:53 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Lidia Cybulska 2018-04-23 11:24:28 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Lidia Cybulska 2018-04-23 11:23:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27 ZZ I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:15:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb- Z I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:13:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:12:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:11:31 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:09:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28NWS I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:09:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S za I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:07:59 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN I kw GiM Mirosławiec 2018 r. Lidia Cybulska 2018-04-23 11:05:44 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN I kw GiM Mirosławiec 2018 r. Lidia Cybulska 2018-04-23 11:05:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:04:33 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:03:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN I kw GiM Mirosławiec 2018 r. Lidia Cybulska 2018-04-23 11:00:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 10:59:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb 50 D I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 10:57:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Lidia Cybulska 2018-04-20 12:32:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok- KOREKTA Lidia Cybulska 2018-04-20 12:13:38 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok- KOREKTA Lidia Cybulska 2018-04-20 12:04:31 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 19.04.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-04-19 08:38:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII.180.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 20018 r. Lidia Cybulska 2018-04-18 14:29:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. Monika Kędzia 2018-04-18 14:23:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. Monika Kędzia 2018-04-18 14:23:01 dodanie dokumentu
Informacja o XL posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-04-18 14:00:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-04-18 13:53:19 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Lidia Cybulska 2018-04-18 13:41:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. Lidia Cybulska 2018-04-18 13:38:47 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 19.04.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-04-17 15:57:21 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 19.04.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-04-17 15:56:28 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 8.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-04-17 15:55:09 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 19.04.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-04-17 15:54:55 dodanie dokumentu
Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.3.2017.WL Monika Kędzia 2018-04-17 12:59:18 edycja dokumentu
Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.1.2017.WL Monika Kędzia 2018-04-17 12:59:03 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON Monika Kędzia 2018-04-17 11:09:57 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON Monika Kędzia 2018-04-17 11:09:25 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON Monika Kędzia 2018-04-17 11:06:39 dodanie dokumentu