Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
KONTAKT Monika Kędzia 2017-11-21 13:16:45 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa GUS- podatek rolny Lidia Cybulska 2017-11-21 08:10:09 edycja dokumentu
Komunikat prezesa GUS- podatek leśny Lidia Cybulska 2017-11-21 08:10:00 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa GUS- podatek rolny Lidia Cybulska 2017-11-21 08:09:14 dodanie dokumentu
Rejestr dzialalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Mirosławiec- stan na dzień 21.02.2017 r. Kamila Chałupczak 2017-11-21 07:12:36 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 20.11.2017 r. Kamila Chałupczak 2017-11-21 07:11:38 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 20.11.2017 r. Kamila Chałupczak 2017-11-21 07:10:25 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 20.11.2017 r. Kamila Chałupczak 2017-11-21 07:06:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 96 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Pilarska 2017-11-20 13:12:28 dodanie dokumentu
Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piecniku i Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów Anna Stawska 2017-11-20 11:23:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 95 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Pilarska 2017-11-17 10:41:20 dodanie dokumentu
Radny Stanisław Pilc Lidia Cybulska 2017-11-16 11:25:07 edycja dokumentu
Radny Janusz Beer Lidia Cybulska 2017-11-16 11:23:30 edycja dokumentu
Radny Mirosław Jaskulski Lidia Cybulska 2017-11-16 11:18:38 edycja dokumentu
Radny Paweł Krawczyk Lidia Cybulska 2017-11-16 11:17:23 edycja dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n.: "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 - 2024" Anna Stawska 2017-11-16 07:36:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 94 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-15 13:43:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 93 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice Agnieszka Pilarska 2017-11-15 13:08:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 92 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 listopada 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla samorządowych instytucji i kultury Agnieszka Pilarska 2017-11-15 12:52:50 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy i Miasta Mirosławiec, jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury Anna Stawska 2017-11-14 14:03:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 Agnieszka Pilarska 2017-11-14 10:32:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok Agnieszka Pilarska 2017-11-14 10:26:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Lidia Cybulska 2017-11-14 10:26:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Lidia Cybulska 2017-11-14 10:22:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej Lidia Cybulska 2017-11-14 10:17:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/285/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej Lidia Cybulska 2017-11-14 10:16:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Lidia Cybulska 2017-11-14 10:14:50 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.12.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej 15/04 kV na działkach nr 205/24, 205/16, 198/2, 198/1, 182/5, 137, 147 oraz 8158/4 położonych w obrębie geodez. Łowicz Wałecki (0035), gm. Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2017-11-14 09:10:24 dodanie dokumentu
Odpowiedź na petycję w sprawie programu do nauki tabliczki mnożenia Monika Stąporek 2017-11-13 14:32:52 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie udostępnienia programu do nauki tabliczki mnożenia Monika Stąporek 2017-11-13 14:27:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:34:33 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:34:29 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:32:08 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:27:59 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:26:58 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:26:17 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:26:03 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:25:52 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 10:24:39 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-11-13 09:44:09 dodanie dokumentu