Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.3.2017.WL Monika Kędzia 2018-05-08 12:54:48 dodanie dokumentu
Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.1.2017.WL Monika Kędzia 2018-05-08 12:53:46 edycja dokumentu
Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.1.2017.WL Monika Kędzia 2018-05-08 12:53:30 dodanie dokumentu
Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.1.2017.WL Monika Kędzia 2018-05-08 12:22:24 usunięcie załacznika
Dane Statystyczne Monika Kędzia 2018-05-07 14:24:47 edycja dokumentu
Dane Statystyczne Monika Kędzia 2018-05-07 14:23:50 edycja dokumentu
Uchwała NR XXXV.202.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Lidia Cybulska 2018-05-07 13:23:57 dodanie dokumentu
Spółki gminy Monika Kędzia 2018-05-07 12:37:39 edycja dokumentu
Spółki gminy Monika Kędzia 2018-05-07 12:37:04 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 28 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-05-07 12:06:59 dodanie dokumentu
Dane Statystyczne Monika Kędzia 2018-05-07 11:49:54 edycja dokumentu
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017 Monika Kędzia 2018-05-07 11:29:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/331/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-05-07 11:13:16 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XL/331/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-05-07 11:08:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/330/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Lidia Cybulska 2018-05-07 10:59:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/329/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Lidia Cybulska 2018-05-07 10:52:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/328/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. Lidia Cybulska 2018-05-07 10:47:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Lidia Cybulska 2018-05-07 10:43:03 dodanie dokumentu
Protokół z XXXIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 roku r. Lidia Cybulska 2018-05-07 10:21:33 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.03.2018 r. Lidia Cybulska 2018-05-07 10:05:29 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 27.03.2018 r Lidia Cybulska 2018-05-07 10:01:24 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 26.03.2018 r. Lidia Cybulska 2018-05-07 09:55:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 KOREKTA NR 1 Alicja Smyczyńska 2018-05-02 14:22:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 KOREKTA NR 1 Alicja Smyczyńska 2018-05-02 14:20:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2018 KOREKTA NR 1 Alicja Smyczyńska 2018-05-02 14:19:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 27 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru "Oświadczenia w sprawie wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej" Kamila Chromińska 2018-05-02 14:08:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Kamila Chromińska 2018-05-02 14:01:03 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Mirosławiec za 2017 rok Kamila Chałupczak 2018-05-02 12:16:44 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Mirosławiec za 2016 rok Kamila Chałupczak 2018-05-02 12:16:19 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Mirosławiec za 2016 rok Kamila Chałupczak 2018-05-02 12:16:07 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Mirosławiec za 2017 rok Kamila Chałupczak 2018-05-02 12:15:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z zakresu gospodarki odpadami za 2017 rok Kamila Chałupczak 2018-05-02 10:29:43 dodanie dokumentu
Komunikat o wprowadzeniu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Monika Stąporek 2018-04-30 14:25:12 edycja dokumentu
Oświadczenie dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Monika Stąporek 2018-04-30 14:23:32 dodanie dokumentu
Komunikat o wprowadzeniu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Monika Stąporek 2018-04-30 14:17:54 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Monika Kędzia 2018-04-30 11:00:23 edycja dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Monika Kędzia 2018-04-30 10:58:52 dodanie dokumentu
Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące marzec-kwiecień 2018 roku Kamila Chałupczak 2018-04-30 07:29:40 edycja dokumentu
Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące marzec-kwiecień 2018 roku Kamila Chałupczak 2018-04-30 07:29:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Lidia Cybulska 2018-04-27 08:39:03 dodanie dokumentu