Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 6.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-02-08 14:29:03 edycja dokumentu
2006 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:28 usunięcie dokument
2007 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:24 usunięcie dokument
2008 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:19 usunięcie dokument
2009 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:15 usunięcie dokument
2010 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:10 usunięcie dokument
2011 Lidia Cybulska 2018-02-08 11:58:04 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Agnieszka Pilarska 2018-02-08 08:53:11 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Agnieszka Pilarska 2018-02-08 07:53:25 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Anna Stawska 2018-02-07 14:44:05 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Anna Stawska 2018-02-07 14:43:50 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Anna Stawska 2018-02-07 14:43:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Agnieszka Pilarska 2018-02-07 13:58:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Agnieszka Pilarska 2018-02-07 13:55:20 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 6.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-02-06 11:39:25 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 2.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-02-06 11:38:34 edycja dokumentu
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 lutego 2018 r. o zakończeniu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). Dariusz Bartosik 2018-02-05 13:59:44 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2017 GiM Mirosławiec- Korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-02-05 09:39:52 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-05 09:38:41 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-05 09:37:54 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-05 09:37:34 usunięcie załacznika
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-05 09:36:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S grudzień 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-05 09:36:06 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S grudzień 2017 GiM Mirosławiec korekta nr 1 Lidia Cybulska 2018-02-05 09:34:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/314/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-02-05 09:09:08 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/314/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-02-05 08:58:04 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 2.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-02-05 07:20:04 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 14.12.2017 r. Kamila Chałupczak 2018-02-05 07:18:41 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu" Anna Stawska 2018-02-02 19:50:10 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Agnieszka Pilarska 2018-02-02 13:05:27 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.08.2017 r. Lidia Cybulska 2018-02-02 11:48:25 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.08.2017 r. Lidia Cybulska 2018-02-02 11:40:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2018 Anna Stawska 2018-02-02 08:39:15 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.06.2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-31 14:26:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2018-01-31 14:20:22 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 25.08.2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-31 14:19:43 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 28.08.2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-31 14:11:30 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 27.06.2017 r. Lidia Cybulska 2018-01-31 14:05:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, tj. do 31.12.2021r. Anna Stawska 2018-01-31 13:41:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2018-01-31 13:08:19 dodanie dokumentu