Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej Lidia Cybulska 2017-12-05 07:42:56 edycja dokumentu
SOŁECTWA DANE AKTUALNE Lidia Cybulska 2017-12-01 10:13:39 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. Lidia Cybulska 2017-11-30 12:48:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-11-30 12:44:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca". Lidia Cybulska 2017-11-30 12:38:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 98 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. uzgodnienia szczegółowych zasad współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z Krajowym Zasobem Nieruchomości prowadzącej do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy 3 budynków wielorodzinnych w Mirosławcu Agnieszka Pilarska 2017-11-30 12:29:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Lidia Cybulska 2017-11-30 12:19:37 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.13.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz sieci kablowej oświetlenia cmentarza z montażem słupów oświetleniowych i na budowie trzech kolumbariów na dz. nr 197/1 i 199 położonych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu przy ul. Parkowej, obręb geod. m. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2017-11-30 11:13:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 98 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. uzgodnienia szczegółowych zasad współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z Krajowym Zasobem Nieruchomości prowadzącej do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy 3 budynków wielorodzinnych w Mirosławcu Agnieszka Pilarska 2017-11-30 11:03:30 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 98 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. uzgodnienia szczegółowych zasad współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z Krajowym Zasobem Nieruchomości prowadzącej do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy 3 budynków wielorodzinnych w Mirosławcu Agnieszka Pilarska 2017-11-30 09:49:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym Lidia Cybulska 2017-11-29 14:22:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustron" w Tucznie- Korekta Lidia Cybulska 2017-11-29 13:30:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok- Korekta Lidia Cybulska 2017-11-29 10:38:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok- Korekta Lidia Cybulska 2017-11-29 10:31:27 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 27.06.2017 r. Lidia Cybulska 2017-11-28 12:05:47 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 29.05.2017 r. Lidia Cybulska 2017-11-28 11:29:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 97 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Pilarska 2017-11-27 08:18:31 dodanie dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:54:49 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:54:02 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:52:37 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:51:27 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:47:07 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:45:36 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:43:36 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:42:51 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:39:26 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:38:14 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:37:33 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:37:05 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-24 12:35:45 edycja dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec Anna Stawska 2017-11-23 14:58:33 usunięcie załacznika
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec Anna Stawska 2017-11-23 14:58:24 dodanie dokumentu
Radny Mirosław Jaskulski Lidia Cybulska 2017-11-23 11:51:50 edycja dokumentu
Radny Janusz Beer Lidia Cybulska 2017-11-23 11:51:00 edycja dokumentu
Informacja o XXXV posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-11-22 13:09:38 dodanie dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2017-11-22 12:11:30 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca". Lidia Cybulska 2017-11-22 08:11:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Lidia Cybulska 2017-11-22 08:04:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustron" w Tucznie Lidia Cybulska 2017-11-22 07:57:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok. Lidia Cybulska 2017-11-22 07:54:01 dodanie dokumentu