Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. - korekta Kamila Chałupczak 2017-10-17 13:02:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 84 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Monika Kędzia 2017-10-17 12:35:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Agnieszka Pilarska 2017-10-17 12:22:13 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Agnieszka Pilarska 2017-10-17 12:21:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej Lidia Cybulska 2017-10-17 09:45:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 17.10.2017r. w sprawie I wszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę nieruchomości gminnych Anna Stawska 2017-10-17 09:01:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych Agnieszka Pilarska 2017-10-17 08:10:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-10-17 08:00:09 dodanie dokumentu
Radna Rady Miejskiej Magdalena Zielonka Lidia Cybulska 2017-10-17 07:57:18 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej Piotr Suchojad Lidia Cybulska 2017-10-17 07:57:03 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej Stanisław Wiese Lidia Cybulska 2017-10-17 07:56:52 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Biegańska-Pańczyk Lidia Cybulska 2017-10-17 07:56:40 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej Iwona Kłos Lidia Cybulska 2017-10-17 07:56:22 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej Justyna Pusiarska Lidia Cybulska 2017-10-17 07:54:51 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej Elżbieta Nuszkiewicz Lidia Cybulska 2017-10-17 07:54:28 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej Bartosz Juszczyk Lidia Cybulska 2017-10-17 07:54:12 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej Bolesław Romaniuk Lidia Cybulska 2017-10-17 07:53:57 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej Ewelina Zdanowicz Lidia Cybulska 2017-10-17 07:53:16 edycja dokumentu
radny Rady Miejskiej Zenon Gębarowski Lidia Cybulska 2017-10-17 07:52:47 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej Janusz Beer Lidia Cybulska 2017-10-17 07:52:32 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej Henryk Nowak Lidia Cybulska 2017-10-17 07:52:12 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej -Magdalena Zielonka Lidia Cybulska 2017-10-13 13:57:42 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej -Magdalena Zielonka Lidia Cybulska 2017-10-13 13:55:38 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej-Ewelina Zdanowicz Lidia Cybulska 2017-10-13 13:53:56 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej-Ewelina Zdanowicz Lidia Cybulska 2017-10-13 13:52:21 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej -Stanisław Wiese Lidia Cybulska 2017-10-13 13:48:26 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej -Stanisław Wiese Lidia Cybulska 2017-10-13 13:44:48 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej- Piotr Suchojad Lidia Cybulska 2017-10-13 13:43:12 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej- Piotr Suchojad Lidia Cybulska 2017-10-13 13:39:32 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej-Bolesław Romaniuk Lidia Cybulska 2017-10-13 13:37:14 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej-Bolesław Romaniuk Lidia Cybulska 2017-10-13 13:34:38 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej-Grzegorz Plewa Lidia Cybulska 2017-10-13 13:30:29 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej-Justyna Pusiarska Lidia Cybulska 2017-10-13 13:28:16 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej-Justyna Pusiarska Lidia Cybulska 2017-10-13 13:09:15 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej- Elżbieta Nuszkiewicz Lidia Cybulska 2017-10-13 13:07:06 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej- Elżbieta Nuszkiewicz Lidia Cybulska 2017-10-13 13:04:46 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej-Henryk Nowak Lidia Cybulska 2017-10-13 12:57:21 edycja dokumentu
Radny Rady Miejskiej-Henryk Nowak Lidia Cybulska 2017-10-13 12:54:33 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej-Iwona Kłos Lidia Cybulska 2017-10-13 12:50:06 edycja dokumentu
Radna Rady Miejskiej-Iwona Kłos Lidia Cybulska 2017-10-13 12:48:06 edycja dokumentu