Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno?Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. Lidia Cybulska 2017-08-23 15:12:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno?Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. Lidia Cybulska 2017-08-23 15:09:56 dodanie dokumentu
Kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeprowadzona w dniu 2 czerwca 2016 r. - projekt wystąpienia pokontrolnego Monika Kędzia 2017-08-23 14:52:02 edycja dokumentu
Kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeprowadzona w dniu 2 czerwca 2016 r. - projekt wystąpienia pokontrolnego Monika Kędzia 2017-08-23 14:51:04 edycja dokumentu
Kontrola Stadionu Miejskiego w Mirosławcu pod kątem wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych przeprowadzona w dniu 8 kwietnia 2016 r. Monika Kędzia 2017-08-23 14:48:34 dodanie dokumentu
Kontrola cmentarza komunalnego przeprowadzona przez Państwową Stację Sanitano-Epdemiologiczna w Wałczu w dniu 21.03.2017 r. Monika Kędzia 2017-08-23 14:41:04 edycja dokumentu
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie pomocy poszkodowanym w nawałnicach Monika Kędzia 2017-08-23 14:38:36 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:23:21 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:22:58 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:22:43 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:22:23 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:21:50 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:21:32 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:21:18 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:21:06 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:20:53 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:20:00 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" Anna Stawska 2017-08-23 14:19:31 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 10:32:37 edycja dokumentu
GIŚ.6733.11.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 sierpnia 2017 r. o zakończeniu postępowania admini. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej nr 2310Z Bronikowo-Próchnowo, przebud. dr. powiat. nr 2311Z Piecnik-Próchnowo oraz przebudowa dr. gminnej w miejscowości Próchnowo na dz. nr 19 (obręb Bronikowo (0029)), na dz. nr 26, 37, 34, 40/5, 421/2, 391/2, 48/2, 390/2, 362/3 (obręb Próchnowo (0028)), na dz.nr 474, 473, 472 (obręb geodezyjny Jabłonowo (0027)) oraz na dz. nr 265 (obrębie Piecnik (0025)), gm. Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2017-08-23 09:57:43 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:54:43 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:51:54 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:51:27 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:50:51 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:50:22 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:50:05 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:49:41 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:49:26 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:49:08 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:48:55 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:48:44 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:48:30 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2017-08-23 09:48:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok. Lidia Cybulska 2017-08-23 08:42:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic Lidia Cybulska 2017-08-23 08:33:32 dodanie dokumentu
Informacja o XXXII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-08-23 08:28:59 edycja dokumentu
Informacja o XXXII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-08-23 08:25:39 edycja dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2017-08-23 08:06:05 edycja dokumentu
GIŚ.6733.10.2017.DB -OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 sierpnia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii 110 kV Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec polegającej na demontażu starego i budowie nowego odcinka jednotorowej linii napowietrznej na dz. nr 287/6 położonej w obrębie geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2017-08-22 14:16:45 dodanie dokumentu
Informacja o XXXII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-08-22 11:16:05 dodanie dokumentu