Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-20 13:56:37 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-20 13:52:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia dyrektora Szkoły Podstwowej w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-20 13:28:30 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia dyrektora Szkoły Podstwowej w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-20 13:26:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 40 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca Kamila Chromińska 2018-06-20 12:48:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca Monika Kędzia 2018-06-20 08:52:05 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca Monika Kędzia 2018-06-20 08:51:03 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca Monika Kędzia 2018-06-20 08:50:47 usunięcie załacznika
Oferta na realizację zadania publicznego - upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Mirosławiec. Lidia Cybulska 2018-06-18 08:39:54 edycja dokumentu
Oferta na realizację zadania publicznego - upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Mirosławiec. Lidia Cybulska 2018-06-18 08:34:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 39 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Piecniku w czasie jego nieobecności Kamila Chromińska 2018-06-13 14:32:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w czasie jego nieobecności Kamila Chromińska 2018-06-13 14:29:07 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 37 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany działek Kamila Chromińska 2018-06-13 14:27:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 37 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany działek Kamila Chromińska 2018-06-13 14:26:35 dodanie dokumentu
Ważne! KOMUNIKAT z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie zmiany taryf opłat za wodę i ścieki na terenie gminy i miasta Mirosławiec Anna Stawska 2018-06-13 13:33:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. oświaty i zdrowia Monika Kędzia 2018-06-13 10:13:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. oświaty i zdrowia Monika Kędzia 2018-06-13 10:08:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. oświaty i zdrowia Monika Kędzia 2018-06-13 09:49:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. oświaty i zdrowia Monika Kędzia 2018-06-13 09:46:48 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-12 14:33:44 dodanie dokumentu
Protokół z XL posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 roku r. Lidia Cybulska 2018-06-12 13:54:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-12 13:29:36 dodanie dokumentu
Terminy odbioru odpadów z nieruchomości wielorodzinnych w Mirosławcu i w Mirosławcu Górnym 01.VII.2018r.-30.VI.2019r. Kamila Chałupczak 2018-06-12 09:55:53 dodanie dokumentu
TERMINY ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIROSŁAWIEC (WIOSKI) 01.VII.2018r.- 30.VI.2019r. Kamila Chałupczak 2018-06-12 09:54:53 dodanie dokumentu
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH 01.VII.2018r. - 30.VI.2019r. Kamila Chałupczak 2018-06-12 09:54:05 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 na usługę transportową dla dzieci i nauczycieli na interaktywne spektakle realizowaną w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" Anna Stawska 2018-06-11 13:00:50 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 na usługę transportową dla dzieci i nauczycieli na interaktywne spektakle realizowaną w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" Anna Stawska 2018-06-11 13:00:35 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 34 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Kamila Chromińska 2018-06-08 09:19:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 34 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Kamila Chromińska 2018-06-08 09:18:33 dodanie dokumentu
KALUZULA INFORMACYJNA Monika Kędzia 2018-06-08 07:48:53 dodanie dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2018-06-07 13:16:26 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/333/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Lidia Cybulska 2018-06-07 08:32:19 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/ 336/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-06-07 08:29:37 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr XLI/223/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków- nieważność uchwały Lidia Cybulska 2018-06-06 12:09:07 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kamila Chałupczak 2018-06-05 11:03:58 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kamila Chałupczak 2018-06-05 11:01:52 dodanie dokumentu
Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące maj-czerwiec 2018 r. Kamila Chałupczak 2018-06-05 10:59:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w sprawie utrzymania decyzji Burmistrza Mirosławca w mocy Monika Kędzia 2018-06-05 09:51:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w sprawie utrzymania decyzji Burmistrza Mirosławca w mocy Monika Kędzia 2018-06-05 09:50:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w sprawie utrzymania decyzji Burmistrza Mirosławca w mocy Monika Kędzia 2018-06-05 09:49:38 edycja dokumentu