Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 13:35:24 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 13:23:08 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 74 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 13:19:02 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 13:10:12 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca Lidia Cybulska 2017-05-24 13:09:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowia pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci" oraz powołania komisji konkursowej do wyboru ofert. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 12:47:58 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowia pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci" oraz powołania komisji konkursowej do wyboru ofert. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 12:40:43 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 12:30:31 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 88 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 12:27:42 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 90 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 12:24:34 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 96 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 12:21:40 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 12:17:39 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 96 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 12:07:21 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 96 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 12:06:37 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIENR 97 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta w Mirosławcu na lata 2017-2026. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 12:01:24 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 108 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych budynków i pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 11:33:53 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 11:15:15 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 11:08:56 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. Osiedle XXX-lecia LLP w Mirosławcu Górnym. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 11:07:47 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 11:02:28 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 10:57:15 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 10:53:43 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz w zakresie zapotrzebowania na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 10:52:03 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 10:49:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 20016 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 10:47:43 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 10:42:27 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 10:38:31 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 10:37:16 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 10:35:21 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 10:33:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON. Monika Kędzia 2017-05-24 10:27:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON. Monika Kędzia 2017-05-24 10:26:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024". Agnieszka Pilarska 2017-05-24 09:58:15 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-05-24 09:54:50 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-05-24 09:54:27 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Agnieszka Pilarska 2017-05-24 09:27:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Miroslawcu. Agnieszka Pilarska 2017-05-23 14:24:49 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Miroslawcu. Agnieszka Pilarska 2017-05-23 14:18:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁWCA z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych". Agnieszka Pilarska 2017-05-23 10:05:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 Lidia Cybulska 2017-05-22 14:38:21 dodanie dokumentu