Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 94/2011

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie konkursu na „Najpiękniejszy świąteczny wystrój posesji” na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2011/2012.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 94

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie konkursu na „Najpiękniejszy świąteczny wystrój posesji” na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2011/2012.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. ) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie w terminie od 19 grudnia 2011 r. do 19 stycznia 2012 r. konkursu na „Najpiękniejszy świąteczny wystrój posesji” na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2011/2012.

§ 2. Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych w Regulaminie Konkursu na „Najpiękniejszy świąteczny wystrój posesji” na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2011/2012, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Podisnpektorowi ds. promocji, turystyki i kultury Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 6 grudnia 2011 r.

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZY ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ POSESJI” NA TERENIE GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC W ROKU 2011/2012

1. Cel konkursu:

Wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej w obrębie całej Gminy i Miasta Mirosławiec;

Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Gminy i Miasta Mirosławiec w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku;

Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu podkreślenie radosnego nastroju w okresie świąteczno - noworocznym;

Wkład mieszkańców w rozwój walorów estetycznych Gminy i Miasta Mirosławiec;

Inspirowanie mieszkańców do współtworzenia atmosfery Świąt Bożego Narodzenia poprzez dekorowanie swoich posesji dekoracjami świątecznymi.

2. Termin przeprowadzenia konkursu:

Od 19 grudnia 2011 roku do 19 stycznia 2012 roku.

3. Wymogi przystąpienia do konkursu:

a) Do konkursu przystąpić może osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości (budynku jednorodzinnego, mieszkania), która zgłosi do Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu swój udział, na karcie zgłoszeniowej (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie od 19 grudnia 2011 roku do 29 grudnia 2011 roku.

4. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Mirosławca

5. Tryb zgłaszania nieruchomości oraz warunki przeprowadzenia konkursu:

a) Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami (minimum 2 zdjęcia wykonane w dzień oraz 2 zdjęcia wykonane w nocy), należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 29.12.2011 r.:

- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu,

- listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,

- elektronicznie na adres: promocja@miroslawiec.pl.

b) Karty zgłoszeniowe dostarczone po w/w terminie, nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.

c) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na oględziny zgłoszonej dekoracji, a także prezentację zgłoszonego obiektu i dekoracji oraz danych osobowych władającego nieruchomością w mediach.

d) Uczestnicy są zobowiązani do przechowywania kopii karty zgłoszeniowej,
z potwierdzeniem jej złożenia w Urzędzie, do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

e) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu ani członkowie komisji konkursowej.

f) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

6. Zastrzeżenia:

a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnego odstąpienia od wyżej opisanej formuły konkursu jeżeli nie nastąpi wpływ do Urzędu 4 pisemnych zgłoszeń od uczestników konkursu, spełniających wymogi konkursowe. W takim przypadku konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję konkursową na podstawie wizji lokalnej wszystkich posesji, znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

b) Ostateczną decyzję w sprawie formy przeprowadzenia konkursu podejmuje Organizator konkursu

7. 
Kryteria oceny:

Wystrój świąteczny w obrębie całej posesji;

Iluminacje świąteczne rozświetlające ogród;

Iluminacje świąteczne oplatające elewacje budynków;

Nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej;

Walory estetyczne;

Oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji;

Harmonia z otoczeniem.

8. Komisja konkursowa:


Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący Komisji-Burmistrz Mirosławca - Piotr Pawlik

Zastępca Przewodniczącego-Sekretarz - Monika Stąporek

Członek-Przewodniczący Rady Miejskiej - Piotr

Czech

Członek- Podinsp. ds. promocji, turystyki i kultury

- Kamila Biskupska

Oceny posesji dokonywać będzie Komisja konkursowa w składzie minimum 3 osób.

Komisja Konkursowa dokona indywidualnej oceny zgłoszonych posesji w terminie od dnia: 02.01.2012 r. – 05.01.2012 r.

W przypadku braku porozumienia komisji konkursowej decyduje głos Przewodniczącego komisji lub Z-cy Przewodniczącego – w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji.

Świąteczna dekoracja posesji, która zostanie najwyżej oceniona otrzyma tytuł „Najpiękniej wystrojonej świątecznie posesji” na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2011/2012, a zgłaszający nieruchomość otrzyma nagrodę niespodziankę.

9. Rozstrzygnięcie konkursu:

O wynikach konkursu każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie oraz pisemnie
w terminie do 14 dni od daty jego rozstrzygnięcia. Ponadto wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Mirosławca – www.miroslawiec.pl.

Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wydania nagród zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pisemnie.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej w Mirosławcu, pod nr tel.  67 / 259 – 02 - 61, lub pocztę elektroniczną, kierując zapytania na adres: promocja@miroslawiec.pl.  

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.doc

Załączniki

94/2011 pdf, 63 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij