Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 90/2011

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie przyjęcia "Polityki bezpieczeństwa w projekcie " Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec"

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 90

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia "Polityki bezpieczeństwa w projekcie " Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec"

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) w związku z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) zarządzam , co następuje

§ 1. 

1. Wprowadzam „Politykę Bezpieczeństwa w projekcie Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Pozyskiwanie. przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dotyczą wyłącznie uczestników projektu pod nazwą „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec”.

3. Projekt jest realizowany przez Gminę i Miasto Mirosławiec na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-32-153/11-00 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w dniu 14 października 2011 r.

4. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół biorących udział w projekcie oraz Sekretarzowi Gminy i Miasta jako Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązujacą od 14 października 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 listopada 2011 r.

Polityka bezpieczeństwa w projekcie "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w Gminie Mirosławiec

Zalacznik1.doc

Załączniki

90/2011 pdf, 69 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij