Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 61/2008

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak

z dnia

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2009 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 61/2008

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 września 2008 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budzetu na 2009 r.

Na podstawie § 1 ust.3 Uchwały Rady Miejskiej Nr X/72/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:

1.  Prognozowane dochody według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

2.  Wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrebnieniem:

1)  wydatków bieżących, z tego:

-  wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

-  dotacji,

-  wydatków na obsługę długu publicznego,

2)  wydatków majątkowych.

3.  Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

4.  Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

5.  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6.  Wysokość dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

7.  Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

8. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania. koszty zarządzania w zakresie przewyzszającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8 ust.1 umowy zlecenia w sprawie zarzadzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego nalezy dołączyć:

1.  Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych finsnowanych z budżetu Gminy i Miasta z uwzględnieniem następujących danych:

-  nazwa i lokalizacja inwestycji,

-  planowane nakłady na dany rok budżetowy.

3. Informację o stanie mienia komunalnego w szczególności określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych obejmującej okres od 30 wrzesnia roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury, spólki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 10) wraz z objasnieniami dla planowanych dochodów i wydatków ujetych w zestawieniach tabelarycznych.

§ 4. Do projektu budżetu na 2009 r. należy przyjąć następujące założenia:

- dochody w tytułu podatków i opłat lokalnych wzrost o 2,9% w stosunku do faktycznego wykonania w 2008 r.

- pozostałe dochody na poziomie faktycznego wykonania oraz w wysokościach wynikających z podpisanych umów,

- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od plac - wzrost o 5% w stosunku do planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2008r.

- wydatki pozapłacowe - wzrost o 2,9% w stosunku do planowanego wykonania 2008 r.

§ 5. Zobowiązuje pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz spółki do ujęcia w projektach planów fianansowych niezbednych wydatków pozapłacowych.

§ 6. Projekty planów finansowych wraz z objasnieniami należy zlożyć do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2008 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

61/2008 pdf, 1.14 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij