Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 43/2008

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak

z dnia

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro oraz powołania komisji przetargowej i określenie jej zadań na "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2008/2009"

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 43/08

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 lipca 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro oraz powołania komisji przetargowej i określenie jej zadań na "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2008/2009"

Na podstawie art. 19 ust.1, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 82, poz. 560) zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. Przeprowadzić w dniu 22 lipca 2008 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro na " Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Miroślawcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2008/2009" po wczesniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Miroslawiec oraz na stronie internetowej UGiM Miroślawiec (www.miroslawiec.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (http://portal.uzp.pl).

2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 22 lipca 2008 r. o godz. 10:50, a miejscem ich składania jest sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 10 zł brutto.

4. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest: * cena - 100%.

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:

1.  Katarzyna Fajger - Podinspektor - Przewodniczący Komisji

2.  Bogumiła Kargul - Podinspektor - Sekretarz Komisji

3.  Aleksander Matusiak - Inspektor - Zastępca Przewodniczącego Komisji

4.  Bogusława Skrzypczyk - Inspektor - Członek Komisji

5.  Alicja Dybaczewska - Inspektor - Członek Komisji

§ 3. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulamin pracy Komisji Przetargowej w brzmieniu jak niżej:

1.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczacy Komisji.

2.  Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz Komisji.

3. W zakresie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przygotowuję specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia zamówienia.

4. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spelnianie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystnieszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.

5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych glos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. oświaty UGiM Mirosławiec - Katarzynie Fajger. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

43/2008 pdf, 288 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij