Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 84/2007

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 84/2007

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wprowadzonym Zarządzeniem Nr 38 Burmistrza Gminy i MIasta z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego zmienionego Zarządzeniem 71 z dnia 22 grudnia 2005 r. oraz Zarządzeniem nr 26 z dnia 16 maja 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 

1. W § 6 wprowadza się pkt 17) stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i porządku publicznego.

2. Dodaje się § 33 a w brzmieniu: do zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i porządku publicznego należy: w zakresie kontroli wewnętrznej:

1.  badanie zgodności działania kontrolowanej jednostki z obowiązującymi przepisami prawa,

2. ujawnienie złej organizacji pracy, niegospodarności oraz braku celowości działania kontrolowanej jednostki,

3. badanie prawidłowości, skuteczności i trafności podjętych rozwiązań i działań oraz sposobów ich realizacji należących do zadań własnych i zleconych,

4. sprawdzenie przestrzegania realizacji procedur prawidłowości dokonywanych wydatków ze środków publicznych,

5. zbieranie i przedstawianie Burmistrzowi bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności jednostek podległych oraz usprawnienia funkcji nadzoru, kontroli i koordynacji,

6. ustalenie i wykazywanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, jak również wskazanie sposobów umożliwiających usunięcie stwierdzonych, negatywnych zjawisk. w zakresie porządku publicznego:

1. przetwarzanie danych zarejestrowanych przez radarowy system kontroli prędkości pojazdów tzw. "fotoradar" a w szczególności:

a)  przenoszenie zdjęć z fotoradaru do komputerowego systemu "Autorapid",

b)  obróbka komputerowa zdjęć w programie "Przeglądarka":

-  weryfikacja zarejestrowanych wykroczeń w ruchu drogowym,

-  wpisywanie do programu danych ewidencyjnych i innych z zarejestrowanego zdjęcia podczas kontroli drogowej,

- zapisywanie obrobionego komputerowo zdjęcia w programie "Fotorapid" lub ewentualnie jego pominięcie ze względu na nieczystelność tablic rejestracyjnych lub całości zdjęcia.

2. ustalenie danych osobowych właścicieli pojazdów zarejestrowanych przez "fotoradar"

a) przygotowanie dokumentacji do ujawnionych właścicieli w celu uzyskania dokładniejszych danych osobowych osoby, która popełnił awykroczenie drogowe,

b) sporządzenie wniosków dla firm leasingowych, Wojewódzkich Ośrodków Informatycznych o ustalenie danych osobowych sprawcy wykroczenia.

3. prowadzenie rejestrów pojazdów rejestrowanych przez "fotoradar" podczas kontroli drogowych:

a) ujawnionych, w tym zagranicznych i uprzywilejowanych (Żandarmieria Wojskowa, Policja, Karetka Pogotowia itd.)

b) nieujawnionych ze względu na brak danych osobowych z Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów.

4. prowadzenie na stanowisku pracy dokumentacji związanej z zarejestrowanymi zdarzeniami przez "fotoradar", m.in.:

a)  rejestru mandatów i pouczeń,

b)  wniosków o ukaranie do sądu,

c)  dokumentacji do Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów,

d) kart PRD 5 po nałożeniu mandatu przez Straż Miejską, przesłania do Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

5. wpółpraca z firmą prowadzącą serwis oprogramowania fotoradaru,

6. prowadzenie egzekucji mandatów kredytowych,

7. miesięczne rozliczenie zużycia paliwa do samochodu służbowego,

8. sporządzenie sprawozdawczości i informacji w zakresie prowadzonych spraw,

9. wykonywanie czynności zleconych przez Burmistrza, Sekretarza Gminy. w zakresie ochrony danych osobowych;

1. sporządzanie wniosków o zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi,

2. prowadzenie rejestru zgłoszonych wniosków,

3. organizacja zabezpieczenia danych osobowych,

4. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

5. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w oparciu o przepisy prawne oraz przyjęte regulaminy wewnętrzne.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

84/2007 pdf, 363 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij