Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 43/2012

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny ryzyka w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 43

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny ryzyka w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.,
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw oceny ryzyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu
w składzie:

1. Monika Stąporek – Przewodnicząca Zespołu

2. Dorota Łodygowska - Z-ca Przewodniczącej Zespołu

3. Aleksandra Mróz

4. Anna Stawska

5. Tadeusz Łosin

6. Katarzyna Fajger

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka
w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec

Cele funkcjonowania Zespołu

§ 1. Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomagania Burmistrza Mirosławca w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu zwanym dalej Urzędem.

§ 2. Celem funkcjonowania Zespołu jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania wszystkich ryzyk zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec, określenia przyczyn, skutków i wagi tych ryzyk oraz podejmowania odpowiednich środków przeciwdziałania i minimalizacji ryzyka.

Zadania Zespołu

§ 3. Na podstawie arkuszy identyfikacji i oceny ryzyka otrzymanych od kierowników referatów ikierowników samodzielnych stanowisk Zespół ds.oceny ryzyka sporządza „Urzędowyrejstr ryzyk”, w którym nadaje priorytety poszczególnym ryzykom, podejmuje decyzje o zastosowaniu działań zapobiegawczych oraz wyznacza właściciela ryzyka.

§ 4. W ramach współpracy z Burmistrzem Zespół dokonuje oceny działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka.

Tryb pracy

§ 5. Zespół ds. oceny ryzyka zbiera się przynajmniej dwa razy do roku.

§ 6. W trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny ryzyk, na podstawie otrzymanych od kierowników referatu i kierowników samodzielnych stanowisk pracy

§ 7. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który ustala porządek spotkania.

§ 8. Burmistrz, w razie zaistnienia konieczności, może wyrazić zgodę na dodatkowe spotkanie Zespołu.

§ 9. Spotkania Zespołu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Przewodniczący.

Postanowienia końcowe

§ 11. 

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane na wniosek Zespołu ds. oceny ryzyka.

§ 11. 

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w pracy Zespołu powinny być raportowane Burmistrzowi.

Załączniki

43/2012 pdf, 115 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij