Adaptacja połączona z remontem świetlicy w Piecniku

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_Przetarg_Nieograniczony_.doc (DOC, 53KB) 2007-07-05 13:49:07 53KB 276 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Rys_2_rzut_parteru,wod-kan,1.jpg (JPG, 4.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:14:09 4.5MB 39 razy
2 rysunek_4_elewacje_istniej_ce.jpg (JPG, 244KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:27:12 244KB 31 razy
3 Rys_1_rzut_przyziemia1.jpg (JPG, 3.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:59:43 3.9MB 44 razy
4 Rys_1_plan_sytuacyjny.jpg (JPG, 4.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:11:42 4.8MB 39 razy
5 Specyfikacja__wyposa_enia.doc (DOC, 108KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:49:38 108KB 76 razy
6 proj_ma_ej_arch2.jpg (JPG, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:21:31 4.2MB 35 razy
7 Rys_2_rzut_parteru,wod-kan,2.jpg (JPG, 3.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:15:19 3.3MB 31 razy
8 proj_ma_ej_arch.jpg (JPG, 4.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:22:47 4.0MB 28 razy
9 opis_techniczny2.jpg (JPG, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:54:43 1.1MB 34 razy
10 Rys_3_rzut_parteru,c-o,wentylacja2.jpg (JPG, 4.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:18:02 4.1MB 37 razy
11 Rys_2_ideowy_schemat_zasilania_elektrycznego.jpg (JPG, 4.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:02:36 4.3MB 37 razy
12 opis_techniczny1.jpg (JPG, 760KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:53:50 760KB 40 razy
13 rysunek_2_rzut_parteru_inwentaryzacja.jpg (JPG, 675KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:26:04 675KB 38 razy
14 Przedmiar_robot_budowlanych_I_etap_Piecnik.pdf (PDF, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:50:14 78.KB 105 razy
15 rysunek_6_widok_pochylni.jpg (JPG, 106KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:28:05 106KB 37 razy
16 SIWZ_Piecnik.doc (DOC, 740KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:49:07 740KB 67 razy
17 rysunek_nr_3_przekroj_AA_projektowane_zmiany.jpg (JPG, 606KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:28:24 606KB 38 razy
18 opis_techniczny4.jpg (JPG, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:56:34 2.0MB 30 razy
19 Rys_4_profil_kanalizacji_sanitarnej.jpg (JPG, 4.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:19:55 4.4MB 38 razy
20 opis_techniczny.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:20:13 140KB 86 razy
21 urz_dzenia_placu_zabaw2.jpg (JPG, 2.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:23:36 2.1MB 40 razy
22 urz_dzenia_placu_zabaw3.jpg (JPG, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:24:27 1.9MB 37 razy
23 Rys_3_rzut_parteru,c-o,wentylacja1.jpg (JPG, 4.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:16:43 4.5MB 39 razy
24 opis_techniczny5.jpg (JPG, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:57:33 2.0MB 37 razy
25 Przedmiar_robot_budowlanych__II_etap__Piecnik.pdf (PDF, 86.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:49:54 86.KB 95 razy
26 rysunek_4_elewacje_projektowane.jpg (JPG, 349KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:27:32 349KB 31 razy
27 urz_dzenia_placu_zabaw.jpg (JPG, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:25:12 2.0MB 40 razy
28 rysunek_2_rzut_partreru_projektowane_zmiany.jpg (JPG, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:26:38 1.2MB 44 razy
29 R.sanitarne_przedmiar_Piecnik.doc (DOC, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:51:46 101KB 112 razy
30 Przedmiar_robot_elektrycznych__Piecnik.pdf (PDF, 68.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:51:31 68.KB 399 razy
31 opis_techniczny3.jpg (JPG, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:55:37 2.0MB 34 razy
32 opis_techniczny6.jpg (JPG, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 13:58:26 1.9MB 37 razy
33 rysunek_3_przekroj_AA_inwentaryzacja.jpg (JPG, 224KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:26:54 224KB 37 razy
34 rysunek_6_przekroj_a-a.jpg (JPG, 182KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:27:53 182KB 31 razy
35 opis_techniczny7.jpg (JPG, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:10:11 1.8MB 38 razy
36 Rys_1_rzut_przyziemia2.jpg (JPG, 3.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-05 14:01:10 3.6MB 41 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciechowski Tomasz 05-07-2007 13:49:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciechowski Tomasz 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 28-01-2015 10:14:29