Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec

tel.: +48 (67) 259 50 42

NIP: 765 100 33 97
REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Wykaz danych kontaktowych pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Numery kont bankowych 347
Dane kontaktowe 220
Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty i zdrowia 208
Kierownictwo urzędu 152
Dane podstawowe 151
Gospodarka odpadami 101
KOMUNIKAT w sprawie zmiany taryf opłat za wodę i ścieki na terenie gminy i miasta Mirosławiec 97
Podatki i opłaty lokalne 79
GIŚ.271.13.2018.AS 76
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko referent ds. gospodarki mieszkaniowej w Zakładzie Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o .o. 69
Godziny pracy 59
Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa 47
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Łowiczu Wałeckim i Drzewoszewie 43
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu decyzji nr SKO.4170.735.2018 utrzymującej w mocy decyzji Burmistrza Mirosławca 41
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym 41
Przetarg nieograniczony: "Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu"GIŚ.271.14.2018.AS. 36
Udostępnianie informacji publicznej 36
Zarządzenie nr 52 33
GIŚ.6733.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia o dł. około 65 m i śr. 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). 30
Zarządzenie Burmistrza Mirosławca w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 25
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bocznicy kolejowej w Mirosławcu na terenie zamkniętym MON 21
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 21
Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 20
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł : 19
Mirosławiec 18
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uzyskały pomoc publiczną w 2016 roku na podstawie art. 70b ust. 11 o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 17
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł 16
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł 16
Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok. 14
Komunikat Prezesa GUS-podatek leśny 13
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uzyskały pomoc publiczną w 2017 roku na podstawie art. 70b ust. 11 o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 11.07.2018 r. o zakończeniu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o dł. około 65 m i śr. 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). 10
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 9
UCHWAŁA NR XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 9
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 11 lipca 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec do uzgodnień. 7
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 7
UCHWAŁA NR XXXIV/285/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej 7
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 6
Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 6
Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 6
UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok. 6
Komunikat Prezesa GUS-podatek rolny 5
Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej 5
UCHWAŁA NR XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej 5
UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok. 5
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 5
Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej 4
Uchwała Nr XXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 4
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł 4
Wzory dokumentów obowiązujące od 3 września 2016 r. 2
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Mirosławca 191
Zarządzenie nr 48 27
Zarządzenie nr 42 26
Zarządzenie nr 46 26
Zarządzenie nr 52 22
Zarządzenie nr 49 19
Zarządzenie nr 43 18
Zarządzenie nr 47 18
Zarządzenie nr 41 16
Zarządzenie nr 44 16
Zarządzenie nr 51 16
Zarządzenie nr 36 14
Zarządzenie nr 50 14
Zarządzenie nr 34 13
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 czerwca 2018 r.Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 12
Zarządzenie nr 37 12
Zarządzenie nr 45/2018 12
Zarządzenie nr 39 10
Zarządzenie nr 38 8
Zarządzenie nr 40 5
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2014-2018 117
UCHWAŁA NR XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 95
RADA MIEJSKA W MIROSŁAWCU - OBECNA VII KADENCJA 2014-2018 56
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/340/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 37
UCHWAŁA NR XLII/348/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 34
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/341/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 33
Wniosek 32
Wniosek 29
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/350/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 28
UCHWAŁA NR XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 28
Wniosek 26
UCHWAŁA NR XLII/347/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 25
UCHWAŁA NR XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 25
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLI/333/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU 24
Zapytanie 23
UCHWAŁA NR XLII/338/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 22
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 maja 2018 r. 21
UCHWAŁA NR XLII/345/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 21
Piotr Suchojad 19
UCHWAŁA NR XLI/335/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 maja 2018 r. 17
Wniosek 17
Grzegorz Plewa 16
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/339/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 16
UCHWAŁA NR XLII/346/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 16
Urszula Stanisławska 16
Iwona Kłos 15
Paweł Krawczyk 15
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLI/ 336/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU 13
Anna Turska 12
Grzegorz Różycki 12
Józef Ryźlak 11
UCHWAŁA NR XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 11
Wniosek 11
Marcin Karczewski 10
Uchwała nr XLI/337/2018 10
Piotr Czech 9
Stanisław Wiese 9
UCHWAŁA NR XLI/332/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu 9
UCHWAŁA NR XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 8
Janusz Beer 7
Stanisław Pilc 7
Wniosek 7
Wasilij Głuscow 6
UCHWAŁA NR XLII/344/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 5
Mirosław Jaskulski 2
Statystyki strony Gmina Mirosławiec
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Organy Gminy i Miasta Mirosławiec 161
Instytucje kultury 36
Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Mirosłąwiec 29
Spółki Gminy 25
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec [tekst ujednolicony] 23
UCHWAŁA NR XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 7
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec Dz. Urz. Woj. Zach-pom. poz 1343] 4
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 137

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij