Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97
REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Wykaz danych kontaktowych pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane kontaktowe 984
Numery kont bankowych 943
Kierownictwo urzędu 381
Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty i zdrowia 338
Gospodarka odpadami 281
Podatki i opłaty lokalne 273
Przetarg nieograniczony: "Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu"GIŚ.271.14.2018.AS. 264
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko referent ds. gospodarki mieszkaniowej w Zakładzie Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o .o. 254
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.15.2018.AS. 225
Dane podstawowe 216
KOMUNIKAT w sprawie zmiany taryf opłat za wodę i ścieki na terenie gminy i miasta Mirosławiec 191
Godziny pracy 190
Zarządzenie Burmistrza Mirosławca w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 127
Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa 122
Zarządzenie nr 52 99
harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu 89
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu decyzji nr SKO.4170.735.2018 utrzymującej w mocy decyzji Burmistrza Mirosławca 88
Udostępnianie informacji publicznej 78
GIŚ.6730.21.2018.DB - wysłanie projektu decyzji do uzgodnień 71
Obwieszczenie S.502.1.2018.MS 71
GIŚ.6733.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia o dł. około 65 m i śr. 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). 63
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Mirosławcu 62
Nowoczesna szkoła - dostawa drobnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.14.2018.AS. 61
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bocznicy kolejowej w Mirosławcu na terenie zamkniętym MON 58
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach 52
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 51
GIŚ.6733.9.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18.07.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej z zadaszonym tarasem wraz z niezbędną infrastrukturą tech.na dz.nr 42/7 oraz 45 położonych w Toporzyku, obr.Toporzyk (0003). 47
UCHWAŁA NR XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 47
GIŚ.6733.7.2018.DB obwieszczenie Burmistrza z 01.08.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego dla budowie gazociągu niskiego ciśnienia o długości około 65 m i średnicy 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obr. M. Mirosławiec (0001) 46
Aktualna baza NGO 44
Zapytanie ofertowe nr 17/2018 na usługę transportową dla dzieci i nauczycieli na pokazy naukowe oraz interaktywne spektakle realizowane w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" 44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 11 lipca 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec do uzgodnień. 43
Mirosławiec 42
Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok. 42
Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 41
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 41
Zarządzenie nr 62 40
GIŚ.6733.8.2018.DB zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec. 39
Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r. 38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 11.07.2018 r. o zakończeniu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o dł. około 65 m i śr. 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). 38
Ogłoszenie Burmistrza o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych w Hankach 38
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do 30 września 2021r. 38
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł 38
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 37
UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok. 36
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uzyskały pomoc publiczną w 2016 roku na podstawie art. 70b ust. 11 o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 36
Zarządzenie Burmistrza Mirosławca nr 69 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 36
Ogłoszenie o pierszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaży działki zabudowanej w Bronikowie 35
GIŚ.6733.9.2018.DB - obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej z zadaszonym tarasem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 42/7 oraz 45 położonych w Toporzyku do uzgodnień. 34
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Mirosławca 462
Zarządzenie nr 48 93
Zarządzenie nr 52 63
Zarządzenie nr 42 58
Zarządzenie nr 34 56
Zarządzenie nr 56/2018 56
Zarządzenie nr 46 54
Zarządzenie nr 45/2018 52
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 czerwca 2018 r.Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 50
Zarządzenie nr 44 50
Zarządzenie nr 41 49
Zarządzenie nr 47 49
Zarządzenie nr 43 48
Zarządzenie nr 49 48
Zarządzenie nr 36 46
Zarządzenie nr 50 46
Zarządzenie nr 38 45
Zarządzenie nr 51 41
Zarządzenie nr 62 40
Zarządzenie nr 37 39
Zarządzenie nr 59 38
Zarządzenie nr 61 38
Zarządzenie nr 60 37
Zarządzenie nr 39 35
Zarządzenie nr 58/2018 32
Zarządzenie nr 57 31
Zarządzenie nr 40 28
Zarządzenie nr 74 27
Zarządzenie nr 69 26
Zarządzenie nr 54 22
Zarządzenie nr 66/2018 22
Zarządzenie nr 65 21
Zarządzenie nr 68 21
Zarządzenie nr 24/2004 20
Zarządzenie nr 55 20
Zarządzenie nr 70 18
Zarządzenie nr 53 17
Zarządzenie nr 64 17
Zarządzenie nr 67/2018 17
Zarządzenie nr 71 17
Zarządzenie nr 7/2003 15
Zarządzenie nr 28/2003 14
Zarządzenie nr 63/2018 13
Zarządzenie nr 22/2003 12
Zarządzenie nr 39/2003 12
Zarządzenie nr 9/2003 12
Zarządzenie nr 17/2003 11
Zarządzenie nr 25/2003 11
Zarządzenie nr 4/02 11
Zarządzenie nr 1/2004 10
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2014-2018 459
UCHWAŁA NR XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 170
UCHWAŁA NR XLII/348/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 100
UCHWAŁA NR XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 92
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/340/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 79
RADA MIEJSKA W MIROSŁAWCU - OBECNA VII KADENCJA 2014-2018 74
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/350/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 74
UCHWAŁA NR XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 74
UCHWAŁA NR XLII/347/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 72
UCHWAŁA NR XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 71
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/341/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 69
Wniosek 64
Wniosek 62
Wniosek 61
UCHWAŁA NR XLII/345/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 60
UCHWAŁA NR XLII/346/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 57
UCHWAŁA NR XLII/344/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 56
Zapytanie 53
UCHWAŁA NR XLII/338/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 52
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLI/333/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU 51
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 maja 2018 r. 48
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/339/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 48
Wniosek 45
UCHWAŁA NR XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 44
UCHWAŁA NR XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 44
Wniosek 44
Wniosek 41
UCHWAŁA NR XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 39
UCHWAŁA NR XLI/335/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 maja 2018 r. 35
Uchwała nr XLI/337/2018 35
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLI/ 336/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU 34
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLIII/357/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 32
UCHWAŁA NR XLI/332/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu 28
UCHWAŁA NR XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 28
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 26
Uchwała nr XL/327/2018 20
UCHWAŁA NR XXII/186/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu 10
Protokół z XLII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 roku r. 9
Zarządzenie nr 25/2008 9
Protokół z XLI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 roku r. 7
Wniosek nr 36/2018 6
Wniosek nr 42/2018 6
Informacja o XLIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu 5
Protokół z XXXVII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku r. 5
Wniosek nr 40/2018 5
Wniosek nr 51/2018 5
Wniosek nr 52/2018 5
Zapytanie nr 5/2018 5
Protokół z XL posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 roku r. 4
Protokół z XXXIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 roku r. 4
Statystyki strony Gmina Mirosławiec
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Organy Gminy i Miasta Mirosławiec 385
Instytucje kultury 121
Spółki Gminy 98
Turska Anna 86
Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Mirosłąwiec 76
Kłos Iwona 76
Krawczyk Paweł 73
Plewa Grzegorz 64
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec [tekst ujednolicony] 58
Suchojad Piotr 57
Czech Piotr 56
Pilc Stanisław 55
Różycki Grzegorz 43
Stanisławska Urszula 43
Karczewski Marcin 42
Ryźlak Józef 41
Beer Janusz 40
Białas Jolanta 35
Wiese Stanisław 35
Głuscow Wasilij 28
Jaskulski Mirosław 28
UCHWAŁA NR XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 26
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec Dz. Urz. Woj. Zach-pom. poz 1343] 25
Halina Rogowska 10
Obara Krystyna 10
Roman Stefaniak 8
Stańczyk Teresa 8
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 337

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij