Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97
REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Wykaz danych kontaktowych pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane kontaktowe 1408
Numery kont bankowych 1366
Kierownictwo urzędu 641
Gospodarka odpadami 469
Podatki i opłaty lokalne 443
Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty i zdrowia 437
GIŚ.271.22.2018.AS. Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu 369
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko referent ds. gospodarki mieszkaniowej w Zakładzie Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o .o. 366
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.15.2018.AS. 364
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego 335
Godziny pracy 331
Przetarg nieograniczony: "Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu"GIŚ.271.14.2018.AS. 320
Dane podstawowe 292
GIŚ.271.19.2018.AS. Ja w Internecie - dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 220
KOMUNIKAT w sprawie zmiany taryf opłat za wodę i ścieki na terenie gminy i miasta Mirosławiec 220
Obwieszczenie S.502.1.2018.MS 209
Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa 207
GIŚ.271.15.2018.AS. "Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu" 179
harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu 177
Zarządzenie Burmistrza Mirosławca w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 174
Informacja o losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 164
Udostępnianie informacji publicznej 155
Zarządzenie nr 52 153
Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 150
Nowoczesna szkoła - dostawa drobnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.14.2018.AS. 136
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu decyzji nr SKO.4170.735.2018 utrzymującej w mocy decyzji Burmistrza Mirosławca 136
Zarządzenie nr 80 128
GIŚ.6730.21.2018.DB - wysłanie projektu decyzji do uzgodnień 123
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wylosowanych numerach list 118
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 113
Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu obwodowych komisji wywborczych 113
GIŚ.6733.7.2018.DB obwieszczenie Burmistrza z 01.08.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego dla budowie gazociągu niskiego ciśnienia o długości około 65 m i średnicy 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obr. M. Mirosławiec (0001) 112
Protokół z wyborów na Burmistrza Mirosławca z dnia 22 października 2018 r. 112
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Mirosławcu 108
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Mirosławcu z 22 października 2018 r. 108
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bocznicy kolejowej w Mirosławcu na terenie zamkniętym MON 106
GIŚ.271.24.2018.AS. Usługa utrzymania powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 102
Zapytanie ofertowe nr 17/2018 na usługę transportową dla dzieci i nauczycieli na pokazy naukowe oraz interaktywne spektakle realizowane w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" 102
Zarządzenie nr 74 98
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach 98
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 97
Aktualna baza NGO 96
Zarządzenie nr 62 96
Informacja o losowaniu numerów list 92
Zarządzenie nr 56/2018 92
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu 91
UCHWAŁA NR XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 91
GIŚ.6733.8.2018.DB zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec. 90
protokół z losowania uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 90
Zarządzenie nr 45/2018 90
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Mirosławca 733
Zarządzenie nr 80 128
Zarządzenie nr 48 128
Zarządzenie nr 74 98
Zarządzenie nr 52 97
Zarządzenie nr 62 96
Zarządzenie nr 56/2018 92
Zarządzenie nr 45/2018 90
Zarządzenie nr 34 89
Zarządzenie nr 44 89
Zarządzenie nr 46 88
Zarządzenie nr 42 86
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 czerwca 2018 r.Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 85
Zarządzenie nr 41 85
Zarządzenie nr 49 85
Zarządzenie nr 54 85
Zarządzenie nr 47 83
Zarządzenie nr 63 83
Zarządzenie nr 36 80
Zarządzenie nr 69 80
Zarządzenie nr 38 79
Zarządzenie nr 51 76
Zarządzenie nr 60 74
Zarządzenie nr 43 73
Zarządzenie nr 61 72
Zarządzenie nr 50 70
Zarządzenie nr 37 69
Zarządzenie nr 58/2018 66
Zarządzenie nr 59 66
Zarządzenie nr 75 66
Zarządzenie nr 24/2004 64
Zarządzenie nr 39 63
Zarządzenie nr 40 63
Zarządzenie nr 57 63
Zarządzenie nr 65 61
Zarządzenie nr 83 59
Zarządzenie nr 68 57
Zarządzenie nr 82 56
Zarządzenie nr 79/2018 56
Zarządzenie nr 81 55
Zarządzenie nr 72 51
Zarządzenie nr 77 51
Zarządzenie nr 55 50
Zarządzenie nr 66/2018 50
Zarządzenie nr 71 50
Zarządzenie nr 70 48
Zarządzenie nr 90 48
Zarządzenie nr 64 46
Zarządzenie nr 7/2003 46
Zarządzenie nr 85 45
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2014-2018 886
UCHWAŁA NR XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 232
UCHWAŁA NR XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 161
UCHWAŁA NR XLII/348/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 160
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/340/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 154
UCHWAŁA NR XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 141
UCHWAŁA NR XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 140
UCHWAŁA NR XLII/347/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 138
UCHWAŁA NR XLII/345/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 130
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/350/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 129
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/341/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 124
RADA MIEJSKA W MIROSŁAWCU - OBECNA VII KADENCJA 2014-2018 122
UCHWAŁA NR XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 121
UCHWAŁA NR XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 117
Wniosek 113
Wniosek 112
UCHWAŁA NR XLII/346/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 111
Wniosek 111
UCHWAŁA NR XLII/338/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 107
UCHWAŁA NR XLII/344/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 106
UCHWAŁA NR XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 103
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/339/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 99
UCHWAŁA NR XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 99
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLIII/357/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 97
Zapytanie 95
Uchwała nr XL/327/2018 86
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLI/333/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU 85
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 maja 2018 r. 81
Wniosek 79
Wniosek 79
Wniosek 78
Informacja o XLIV posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu 73
Uchwała nr XLI/337/2018 70
Uchwała nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 70
UCHWAŁA NR XLI/335/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 maja 2018 r. 69
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 68
Uchwała nr UCHWAŁA NR XLI/ 336/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU 64
Uchwała nr XLIV/365/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 60
Uchwała nr XLIV/361/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 57
Uchwała nr XLIV/362/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 57
Uchwała nr XLIV/363/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 57
UCHWAŁA NR XLI/332/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu 56
Uchwała nr XLIV/360/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 56
Wniosek nr 49/2018 56
Wniosek nr 51/2018 56
Wniosek nr 39/2018 55
Uchwała nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 54
Uchwała nr XLIV/359/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 51
Protokół z XLII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 roku r. 50
Zarządzenie nr 25/2008 50
Statystyki strony Gmina Mirosławiec
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Organy Gminy i Miasta Mirosławiec 635
Turska Anna 207
Instytucje kultury 204
Spółki Gminy 190
Kłos Iwona 149
Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Mirosłąwiec 147
Krawczyk Paweł 142
Plewa Grzegorz 132
Czech Piotr 131
Suchojad Piotr 120
Beer Janusz 115
Karczewski Marcin 110
Pilc Stanisław 109
Różycki Grzegorz 95
Głuscow Wasilij 94
Stanisławska Urszula 92
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec [tekst ujednolicony] 89
Białas Jolanta 81
Ryźlak Józef 80
Wiese Stanisław 78
Jaskulski Mirosław 71
Obara Krystyna 57
UCHWAŁA NR XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 56
Halina Rogowska 53
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec Dz. Urz. Woj. Zach-pom. poz 1343] 53
Roman Stefaniak 47
Stańczyk Teresa 38
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 533

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij