ZARZĄDZENIE NR 30

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zamiany działek

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz.U z 2018 poz. 121, 50, 650) oraz uchwały nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać odpłatnej zamiany nieruchomości położonej w Mirosławcu, obręb 0001, stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec oznaczonej nr geodezyjnym 416/2 o pow. 76 m² dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KO1W/00013840/8 na nieruchomości położone w Mirosławcu, obręb 0001 oznaczone nr geodezyjnymi 479/1, 382/2 i 383/2 o łącznej powierzchni 270 m² , dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KO1W/00009073/9 stanowiące własność Parafii rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Mirosławcu.

§ 2. Wartość nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirosławiec wynosi 2 779 zł, natomiast wartość działek stanowiących własność Parafii rzymskokatolickiej pw. NPNMP w Mirosławcu wynosi 9 871 zł.

§ 3. Zamiany dokonuje się celem uregulowania stanu prawnego istniejących działek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.