GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0028), gm. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

GIŚ.6730.7.2018.DB

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 11 maja 2018 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0028), gm. Mirosławiec.

  W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600 lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.

 

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 11 maja 2018 r.

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w rejonie planowanej inwestycji oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 11 maja 2018 r.

 

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 11 maja 2018 r. - 24 maja 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 11 maja 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 11-05-2018 07:34:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 11-05-2018 07:35:06