GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034).

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

GIŚ.6733.5.2018.DB

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 10 maja 2018 r.

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec - Miasto, w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na działce nr 264 położonej w jednostce ewidencyjnej 321703_5, Mirosławiec - Obszar Wiejski, w obrębie Mirosławiec 34 (0034).

  Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

  Informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 10 maja 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 10 maja 2018 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 10 maja 2018 r. - 23 maja 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 10 maja 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 10-05-2018 13:08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 10-05-2018 13:08:48