GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17, 191/18 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001).

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.6.2018.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 10 maja 2018 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia iż, w dniu 10 maja 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 158, 191/7, 191/17, 191/18 oraz 210 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec - Miasto, w obrębie M. Mirosławiec (0001).

  Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 10 maja 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec i w rejonie planowanej inwestycji oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 10 maja 2018 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 10 maja 2018 r. - 23 maja 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 10 maja 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 10-05-2018 12:19:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 10-05-2018 12:20:32