GIŚ.6733.3.2018.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 09 maja 2018 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ew. Mirosławiec 34 (0034).

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

GIŚ.6733.3.2018.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia: 09 maja 2018 r.

o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec.

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 09 maja 2018 r.

 

 

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 09 maja 2018 r.

 

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 09 maja 2018 r. - 22 maja 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 09 maja 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 09-05-2018 08:13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 10-05-2018 12:19:49