GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0030), gm. Mirosławiec do uzgodnień.

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

GIŚ.6730.7.2018.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień

 

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 8, 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0030), gm. Mirosławiec do uzgodnień.

  Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

  Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600 lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W powyżej określonym czasie strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 17 kwietnia 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w rejonie planowanej inwestycji oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 17 kwietnia 2018 r.

 

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: od 17 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 17 kwietnia 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 17-04-2018 10:46:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 17-04-2018 10:47:12