GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Parkowej na dz. nr 204, 205 oraz cz. działki 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001).

 

 

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.2.2018.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia iż, w dniu 13 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 204, 205 oraz części działki 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001).

  Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

  W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 13 kwietnia 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec i w rejonie planowanej inwestycji oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 13 kwietnia 2018 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 13 kwiecień 2018 r. - 26 kwiecień 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 13 kwietnia 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 13-04-2018 12:20:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 13-04-2018 12:21:10