GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001).

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

GIŚ.6733.6.2018.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 158, 191/7, 191/17 oraz 210 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec - Miasto, w obrębie M. Mirosławiec (0001).

  W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600 lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 12 kwietnia 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 12 kwietnia 2018 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 12 kwietnia 2018 r. - 25 kwietnia 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 12 kwietnia 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 12-04-2018 16:03:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 12-04-2018 16:03:42