GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034) do uzgodnienia.

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

GIŚ.6733.5.2018.DB

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnienia

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec - Miasto, w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na działce nr 264 położonej w jednostce ewidencyjnej 321703_5, Mirosławiec - Obszar Wiejski, w obrębie Mirosławiec 34 (0034) do uzgodnienia.

  Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

  Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600 lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 12 kwietnia 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 12 kwietnia 2018 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 12 kwietnia 2018 r. - 25 kwietnia 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 12 kwietnia 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 12-04-2018 15:51:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 12-04-2018 15:52:05