GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 marca 2018 r. o przesłaniu uzupełnionego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 204, 205 oraz części dz. nr 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001) do uzgodnienia.

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

GIŚ.6733.2.2018.DB

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 15 marca 2018 r.

o przesłaniu uzupełnionego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnienia

 

 

   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia o przesłaniu uzupełnionego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 204, 205 oraz części dz. nr 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001) do uzgodnienia.

   Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

   Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600 lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 15 marca 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 15 marca 2018 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 15 marca 2018 r. - 28 marca 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 15 marca 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 15-03-2018 13:36:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 15-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 15-03-2018 13:37:30