GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach nr 204 i 205, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001).

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

GIŚ.6733.2.2018.DB

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 22 lutego 2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 204 i 205, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001).

Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600 lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W powyżej określonym czasie strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 22 lutego 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 22 lutego 2018 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: od 22 lutego 2018 r. do 07 marca 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 22 lutego 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 22-02-2018 15:55:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 22-02-2018 15:55:58