Ogłoszenie z dnia 04.01.2018r. Burmistrza Mirosławca dotyczące I - wszego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości o nr geodezyjnym 134/16 położonej w miejscowości Piecnik, gm. Mirosławiec

Mirosławiec dn. 04.01.2018 r.

 

 

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Mirosławca ogłasza

I-wszy publiczny przetarg ustny na:

 

sprzedaż nieruchomości o nr geodezyjnym 134/16 położonej w miejscowości Piecnik, obręb 0025, o powierzchni 0,49 ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1W/00008358/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu. Dla w/wym. działki gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec nieruchomość figuruje jako obszar rolniczy.

Cena wywoławcza nieruchomości – 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w sali nr 107 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37.

W przetargu mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( tj. Dz.U. z 2012, poz. 803 ze zmianami)

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy i Miasta Mirosławiec Nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie Oddział w Mirosławcu najpóźniej do dnia 1 lutego 2018 r.

 

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % w pełnych dziesiątkach złotych .

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet kupna. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, pokój nr 3 tel. (067) – 259-62-66.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

                                                                                                                            Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                                                                                                                         /-/ Piotr Pawlik

Załączniki do pobrania

1 ogłoszenie przetargu z dnia 04.01.2018r. dz. 134.16 Piecnik.pdf (PDF, 19KB) 2018-01-04 15:43:07 44 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 04-01-2018 15:43:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 04-01-2018 15:43:07