UCHWAŁA NR XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/309/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Na podstawie art. 18a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 51 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/177/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3547) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się  roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/309/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

L p

Termin

Tematyka

Osoba odpowiedzialna

1.

Styczeń

1. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz omówienie materiałów wynikających z bieżących zadań Gminy.

 

2.

Luty

1. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz omówienie materiałów wynikających z bieżących zadań Gminy.

 

3.

Marzec

1. Analiza wydanych środków z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy. Analiza dotyczy roku 2016 i 2017.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz omówienie materiałów wynikających z bieżących zadań Gminy.

Burmistrz Mirosławca

4.

Kwiecień

1. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz omówienie materiałów wynikających z bieżących zadań Gminy.

 

5.

Maj

1. Ocena wykonania budżetu gminy za 2017 rok na podstawie otrzymanych sprawozdań oraz wyjaśnień Skarbnika i Burmistrza.
2. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie
/ nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.
3. Opracowanie wniosku do RIO.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz omówienie materiałów wynikających z bieżących zadań Gminy.


Skarbnik,
Burmistrz Mirosławca

6.

Czerwiec

1. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz omówienie materiałów wynikających z bieżących zadań Gminy.

 


7


Sierpień

1. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz omówienie materiałów wynikających z bieżących zadań Gminy.

 

8.

Wrzesień

1. Analiza wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem polityki podatkowej.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz omówienie materiałów wynikających z bieżących zadań Gminy.


Skarbnik,

 Burmistrz Mirosławca

9.

Październik

1. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz omówienie materiałów wynikających z bieżących zadań Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 04-01-2018 10:30:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 04-01-2018 10:30:00