2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 18 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-15 15:38:59
ZARZĄDZENIE NR 17 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-15 13:36:28
ZARZĄDZENIE NR 16 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-14 11:28:35
ZARZĄDZENIE NR 15 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2018 r. 2018-03-07 14:32:58
ZARZĄDZENIE NR 14 Burmistrza Mirosławca z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań 2018-03-05 09:29:33
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. 2018-03-02 07:44:36
ZARZĄDZENIE NR 12 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-02-23 09:12:57
ZARZĄDZENIE NR 11 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018-02-21 09:58:28
ZARZĄDZENIE NR 8 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 2018-02-15 15:58:34
ZARZĄDZENIE NR 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2018-02-12 08:46:41
ZARZĄDZENIE NR 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2018-02-12 08:43:47
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. 2018-02-02 13:05:27
ZARZĄDZENIE NR 7 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-01-31 14:20:22
ZARZĄDZENIE NR 5 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2018-01-24 07:31:23
ZARZĄDZENIE NR 4 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. realizacji projektu "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" 2018-01-23 09:23:13
ZARZĄDZENIE NR 3 Burmistrza Mirosławca z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w 2018 r. 2018-01-11 15:12:48
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. 2018-01-11 07:35:19
ZARZĄDZENIE NR 1 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań 2018-01-05 08:01:23