Ogłoszenie z dnia 17.10.2017r. w sprawie I wszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę nieruchomości gminnych

 

                                                                                                                                                        Mirosławiec, 17.10.2017 r.

 

 

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Mirosławca

 

Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z póź. zm.) oraz § 2 Uchwały nr XXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec

 

 

ogłasza I-wszy publiczny przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości :

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w dotychczasowym planie m.p.z.p

Czynsz

dzierżawy w dt

1.

382/1

 

0,4345 ha

 

KO1W/00037976/4

 

Mirosławiec – obszar wiejski

RV

rolne

0,651

2

 

391

0,9667 ha

KO1W/00007699/9

Mirosławiec – obszar wiejski

RV, RVI, N

rolne

0,945

3.

407/2

2.4479 ha

KO1W/00038042/5

Mirosławiec – obszar wiejski

RV, LsIV,N

rolne

2, 267

4.

188

0,7837 ha

KO1W/00038042/5

Mirosławiec – obszar wiejski

ŁIV

rolne

1,959

5.

593

2,3710 ha

KO1W/00038042/5

Mirosławiec – obszar wiejski

RV, RVI

rolne

2,987

6.

186/1

1,577 ha

KO1W/00038042/5

Mirosławiec – obszar wiejski

ŁIII

rolne

5,521

7.

190

0,9163 ha

KO1W/00038042/5

Mirosławiec – obszar wiejski

ŁIV

rolne

2,290

8.

187

0,9735 ha

KO1W/00007691/3

Mirosławiec – obszar wiejski

ŁIII, ŁIV

rolne

3,001

9.

322/4

5,9506 ha

KO1W/00037976/4

Mirosławiec – obszar wiejski

RV, ŁIV, ŁV, PsV

rolne

14,157

10.

192

1.6329 ha

KO1W/00013894/1

Mirosławiec – miasto

RIVb, ŁIV,W-RIVb,W-ŁIV, Bi

rolne i inne

2,537

11.

256

6,9468 ha

KO1W/00037976/4

Mirosławiec – obszar wiejski

RIVb, RV, RIV, ŁIV, ŁV, W-ŁIV, LsV

Rolne i inne

5,000

12.

187/3

0,8900

KO1W/00028619/8

Piecnik

Obręb 0025

RIVb, RV

rolna

1,795

13.

23/2

0,4400

KO1W/00028619/8

Piecnik

Obręb 0025

RV

rolna

0,660

 

  1. działki stanowią własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 107 ( piętro) Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37.

Przedmiotem przetargu będzie wysokość czynszu dzierżawnego za poszczególne działki.

Cena wywoławcza – wysokość czynszu wynosi 1 dt żyta rocznie za każdy hektar dzierżawionej działki. Cena dt żyta ustalona jest co roku na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 0,1 dt wartości żyta.

 

Wszystkie działki dzierżawione są na okres 9 lat.

 

Uczestnicy przetargu powinni posiadać i okazać komisji przetargowej dowód osobisty.

 

Dla w/wym. działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, pokój nr 3 tel. (067) – 259-62-66.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

                                                                                                                                 Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                                                                                                                            /-/ Piotr Pawlik

Załączniki do pobrania

1 Ogloszenie o przetargu z dnia 17.10.2017r..pdf (PDF, 14KB) 2017-10-17 09:01:44 31 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 17-10-2017 09:01:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 17-10-2017 09:01:44