Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz art. 19 ust. 4  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)  Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Wałeckiego wykonywania zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu publicznych dróg powiatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec  w sezonie 2017/2018. Wykaz i opis dróg publicznych przejmowanych do zimowego utrzymania zawiera załącznik do uchwały.
§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego miedzy Burmistrzem Mirosławca, a Zarządem Powiatu w Wałczu, regulującego w szczególności wzajemne rozliczanie finansowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2017 r.


      WYKAZ I OPIS DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH PRZEJMOWANYCH
             DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.

    Nazwa i nr drogi

            Lokalizacja

      Długość odcinka

od km

do km

Zamiejski    km

Miejski

km

1.

Orle – Mirosławiec dr. nr 1984z

8+358

16+044

7,67

0,016

2.

Od. Dr. nr 177 – Jadwiżyn dr.2301z

0+000

3+915

3,915

 

3.

Bronikowo-Próchnowo dr. 2310z

0+000

3+850

3,850

 

4.

Piecnik – Próchnowo dr. 2311z

0+000

3+619

3,619

 

5.

Od dr. nr 10 – Toporzyk dr 2360z

0+000

2+842

2,842

 

 

Uzasadnienie

W dniu 21 września 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo z Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie kontynuacji współpracy, polegającej na przejęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2017/2018. Przyjęcie realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Mirosławiec ma na celu usprawnienie i przyśpieszenie przeprowadzania akcji zima na ww. drogach. Szczegóły zostaną określone w porozumieniu między Burmistrzem Mirosławca a Zarządem Powiatu Wałeckiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-10-2017 08:00:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 17-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 17-10-2017 08:00:09