GIŚ.6733.7.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lipca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - inwestycja zlokalizowana na dz. nr 289 i 288 położonych w obrębie geodez. Piecnik (0025), gm. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.7.2017.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 28 lipca 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia iż, w dniu 28 lipca 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na przebudowie linii 110kV Wałcz - Wałcz Północ - Mirosławiec  polegającej na demontażu starego i budowie nowego odcinka jednotorowej linii napowietrznej w ramach dostosowania linii do temperatury pracy przewodów +80oC, na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 289 i 288 położonych w obrębie geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec.

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Adama Borkowskiego.

Ze względu na ważny interes strony, na podstawie art. 108 § 1 KPA nadaje się decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                            w dniu 28 lipca 2017 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM  Mirosławiec  w  dniu  28 lipca 2017 r.

 

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 28 lipca 2017 r. – 10 sierpnia 2017 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 28 lipca 2017 r.

                                          (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 28-07-2017 10:57:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 28-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 28-07-2017 10:57:35