GIŚ.6733.11.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej nr 2310Z Bronikowo-Próchnowo, przebudowa drogi powiatowej nr 2311Z Piecnik-Próchnowo oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Próchnowo na dz. nr 19 (obręb Bronikowo (0029)), na dz. nr 26, 37, 34, 40/5, 421/2, 391/2, 48/2, 390/2, 362/3 (obręb Próchnowo (0028)), na dz.nr 474, 473, 472 (obręb geodezyjny Jabłonowo (0027)) oraz na dz. nr 265 (obrębie Piecnik (0025)), gm. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.11.2017.DB

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 11 lipca 2017 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –  przebudowa drogi powiatowej nr 2310Z Bronikowo-Próchnowo, przebudowa drogi powiatowej nr 2311Z  Piecnik-Próchnowo oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Próchnowo na dz. nr 19 (obręb Bronikowo  (0029)), na dz. nr 26, 37, 34, 40/5, 421/2, 391/2, 48/2, 390/2, 362/3  (obręb Próchnowo  (0028)),  na dz.nr 474, 473, 472 (obręb geodezyjny Jabłonowo  (0027)) oraz na dz. nr 265  (obrębie Piecnik  (0025)), gm. Mirosławiec. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m (dr. powiatowa) i do 5m (droga gminna), przebudowę i budowę chodnika w m Próchnowo,  wykonanie zjazdów, regulację odwodnienia (regulację rowów przydrożnych), wycinkę drzew i krzewów.

  Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), właścicielom działek, jak również stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

  Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                    Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                               w dniu 11 lipca 2017 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec i w rejonie planowanej inwestycji oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  11 lipca 2017 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 11 lipca 2017 r. – 24 lipca 2017 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 11 lipca 2017 r.

                                                 (podpis)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 11-07-2017 15:07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 11-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 11-07-2017 15:08:23