GIŚ.6733.9.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 05.07.2017 r. o zakończeniu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, magistrala Kolno, na odcinku skrzyżowania z przebudowywaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 110 kV relacji Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec na dz. nr 285/8 i 284/1 położonych w obrębie geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.9.2017.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 05 lipca 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, magistrala Kolno, na odcinku skrzyżowania z  przebudowywaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 110 kV relacji Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 285/8 i 284/1 położonych w obrębie geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec.

  W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.

 

                                                    Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                                               w dniu 05 lipca 2017 r.

                           

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM  Mirosławiec  w  dniu  05 lipca 2017 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 05.07.2017 r. – 18.07.2017 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 05 lipca  2017 r.

                                   (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 05-07-2017 14:38:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 05-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 05-07-2017 14:38:38