GIŚ.6733.9.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 maja 2017 r. o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, magistrala Kolno, na odcinku skrzyżowania z przebudowywaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 110 kV relacji Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec na dz. nr 285/8 i 284/1 położonych w obrębie geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec.