GIŚ.6733.3.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu Górnym na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 50/60, 50/51 i 51/1.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.3.2016.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 01 lipca 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu  Górnym na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 50/60, 50/51 i 51/1, położonych na Os. XXX-Lecia LLP w Mirosławcu Górnym, obręb     Mirosławiec 34 (0034).

  Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

  Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                           w dniu 01 lipca 2016 r.

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  01 lipca 2016 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 01 lipca 2016 r. – 14 lipca 2016 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 01 lipca 2016 r.

                                                 (podpis)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 01-07-2016 13:26:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 01-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 01-07-2016 13:26:16