GIŚ.6733.1.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy budynku gospodarczego w celu uzupełnienia infrastruktury przystani bazy WOPR w Drzewoszewie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 334, położonej w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.1.2016.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia iż, w dniu 29 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy budynku gospodarczego w celu uzupełnienia infrastruktury przystani bazy WOPR w Drzewoszewie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 334, położonej w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec.

  Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego, Oddziału Powiatowego w Chodzieży.

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                        Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                   w dniu 29 kwietnia 2016 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM w Mirosławcu w  dniu 29 kwietnia 2016 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 29.04.02016 r. – 12.05.2016 r.

                          

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 29 kwietnia 2016 r.

                                          (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 29-04-2016 13:37:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 29-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 29-04-2016 13:37:34