GIŚ.6733.2.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 sierpnia 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zbiorczych trzech zbiorników bezodpływowych ścieków oraz ewentualnej modernizacji ujęcia wody dla miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.2.2015.DB

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia iż, w dniu 18 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zbiorczych trzech zbiorników bezodpływowych ścieków oraz ewentualnej modernizacji ujęcia wody dla miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 123, 124, 125/1, 137/10, 146, 140, 143, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 136, 40/5, 135, 134/1, 82, 133, 132, 131, 122/5, 34, 37, 148, 141, 142, 138, 137/11, 137/7, 39/1, 122/3, 137/8, 83/3 obręb  Próchnowo (0028).

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                                                                            w dniu 18 sierpnia 2015 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu i w rejonie planowanej inwestycji oraz w BIP UM w Mirosławcu w  dniu 18 sierpnia 2015 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 18.08.02015 r. – 31.08.2015 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 18 sierpnia 2015 r.

(podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 18-08-2015 12:36:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 18-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 18-08-2015 12:37:52