Radny Marcin Karczewski

L.p. Data złożenia wniosku Treść wniosku Treść odpowiedzi
Wnioski i zapytania złożone przez radnego Marcina Karczewskiego, na które odpowiedź została udzielona na piśmie:
1 04.02.2015 r. o uporządkowanie elementów drewnianych pozostałych po huśtawce na placu zabaw w m. Orle odpowiedź
2 04.02.2015 r. o zamontowanie lustra w toalecie męskiej w siedzibie Ośrodka Kultury w Mirosławcu odpowiedź
3 04.03.2015 r. o postawienie wiat przystankowych na przystankach autobusowych w m . Kolonia Łowicz Wałecki odpowiedź
4 04.03.2015 r. o ustawienie koszy na odpady na przystankach autobusowych w m. Kalinówka odpowiedź
5. 06.05.2015 r. o postawienie znaku drogowego "Zakaz parkowania" przy parkingu znajdującym się na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. odpowiedź
6. 06.05.2015 r. o postawienie tablicy "Zakaz wysypywania śmieci" po prawej stronie drogi nr 177 w kierunku m. Czaplinek w okolicy m. Kalinówka odpowiedź
7. 06.05.2015 r. o wycięcie suchych gałęzi drzew na drodze od gospodarstwa agroturystycznego w m. Kalinówka do drogi nr 177 w kierunku m. Czaplinek odpowiedź
8. 06.05.2015 r. o sposób realizacji wniosku dotyczącego przewozu dzieci do Łowicza Wałeckiego, które w godzinach południowych kończą lekcje w szkole w Mirosławcu? odpowiedź
9. 28.05.2015 r. o wykoszenie terenów zielonych znajdujących sie przy ul. Jeziornej w Mirosławcu należących do prywatnych włascicieli oraz przy ul. Wolności naprzeciw sklepu Biedronka odpowiedź
10 28.05.2015 r. o wykoszenie terenów zielonych należących do Gminy Mirosławiec znajdujących się przy ul. Jeziornej w Mirosławcu odpowiedź
11. 25.06.2015 r. o budowę placu zabaw na Osiedlu Ptasim i na ul. Tęczowej w Mirosławcu odpowiedź
12. 25.06.2015 r. czy gmina planuje zakup działki na ul. Sprzymierzonych, za rzeczką w kierunku Jeziora Kosiakowo z przeznaczeniem na plac zabaw? odpowiedź
13. 26.06.2015 r. o zakup dwóch kompletów umundurowania dla nowych strażaków z ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku odpowiedź
14. 26.06.2015 r. w momencie przeprowadzenia remontu drogi krajowej nr 10 w Mirosławcu na ul. Wolności o naprawe sieci wodociąowej prowadzącej do posesji na ul. Wolności 69 odpowiedź
15. 25.08.2015 r. o utwardzenie terenu wokół hydrantu na ul. Ogrodowej w Mirosławcu  
16. 25.08.2015 r. o sprawdzenie sposobu wykonania oraz montażu witaczy "Bioregion" odpowiedź
17. 25.08.2015 o umieszczenie na witaczach "Bioregion" współrzędnych położenia  zagody żubrowej w Jabłonowie. odpowiedź
18. 25.08.2015 r. czy i jak często podczas upałów dokonywane były podlewania kwiatów rosnących na klombach? odpowiedź
19. 28.09.2015 r. o postawienie kontenera na odpady po prawej stronie drogi nr 177 w kierunku . Czaplinek w okolicy m. Kalinówka  
20. 27.10.2015 r. o wymianę znaku drogowego B-5 "Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" znajdującego się na ul. Parkowej w Mirosławcu. odpowiedź
21 24.11.2015 r. o przygotowanie dla mieszkańców informacji o obowiązku odśnieżania chodników, które bezpośrednio przylegają do nieruchomości.  
22. 24.11.2015 r. aby Straż Miejska czynnie uczestniczyła w przeprowadzaniu dzieci przez jezdnię  zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. odpowiedź
23 26.11.2015 r. czy firma zarządzająca składowiskiem odpadów w Mirosławcu posiada fundusz rekultywacyjny, który przeznaczony jest na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem i monitoringiem? odpowiedź
24. 26.11.2015 r. czy firma zarządzająca składowiskiem odpadów podała do publicznej wiadomości informację o udziale w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisko odpadów środków odprowadzonych na fundusz rekultywacyjny? odpowiedź
25. 26.11.2015 r. o zamontowanie brakującej tablicy/znaku drogowego znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic: 10-go Lutego - 40-lecia PRL i Radosnej w Mirosławcu odpowiedź
26. 26.11.2015 r. o wstawienie wybitej szyby w wiacie przystankowej w m. Kalinówka odpowiedź
27. 26.11.2015 r. czy do umowy na utrzymanie zieleni na 2015 rok wpisane zostały zadania związane z przycinaniem i ogławianiem drzew? jeżeli tak to proszę o informację gdzie te zabiegi zostały wykonane. odpowiedź
28. 26.11.2015 r. o przedstawienie informacji dotyczacych ilości i rodzaju zakupionych drzew, miejsca ich nasadzenia, ilości przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych i ogławiania oraz kosztów poniesionych na w/w zadania w związku z realizacją Uchwały Nr VIII/59/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok. odpowiedź
29. 29.12.2015 r. o wyjaśnienie czy skoro nie stwierdzono potrzeby wykonania zadania polegającego na ogławianiu drzew ujętego w umowie od 01 kwietnia 2015 r., to czy wynagrodzenie zostało pomniejszone o niewykonanie tej usługi? W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie dlaczego w trakcie trwania tej umowy inny wykonawca  wykonał zadania polegające na pielęgnacji drzew i uporządkowaniu terenu? odpowiedź
30. 28.01.2016 r. o uporządkowanie terenu  (uprzątnięcie śmieci) na odcinku od Majdanu Zamkowego w kierunku grobowca,  terenu samego grobowca oraz ogrodzenie w/w terenu. Ponadto proszę postawienie tablicy informacyjnej o historii grobowca ( aby ludzie wiedzieli w jakim miejscu się znajdują)

odpowiedź

odpowiedź

31. 28.01.2016 r. o przeprowadzenie melioracji rowów znajdujących się po prawej stronie drogi od wyjazdu z Mirosławca w kierunku m. Wałcz odpowiedź
32. 28.01.2016 r. o uprzątnięcie drogi gruntowej nr 51 biegnącej od drogi w kierunku Mirosławca Górnego do drogi nr 177 w kierunku m. Czaplinek odpowiedź
33. 22.03.2016 r. o uporządkowanie wystających pni ściętych topoli w Mirosławcu Górnym  
34. 22.03.2016 r. o poprawę studzienki zbyt wysoko wystającej z ziemi, znajdującej się na ulicy Parkowej na drodze do byłego PGR-u odpowiedź
35. 22.03.2016 r. co jest powodem sporządzania dużej ilości korekt sprawozdań wysyłanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej? odpowiedź
36. 30.03.2016 r. o likwidację dziur w jezdni na ulicy Sprzymierzonych przy przepuście drogowym w kierunku jeziora Kosiakowo odpowiedź
37. 30.03.2016 r. o zaproszenie na sesję w kwietniu pracownika Urzędu Miejskiego ds. funduszy europejskich w celu przedstawienia planu pracy dotyczącego pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach nowego okresu programowania PROW  
38. 30.03.2016 r. w jakich godzinach w soboty odbywa się ceremonia udzielania ślubów cywilnych w USC w Mirosławcu i dlaczego nie udzielono ślubu w sobotę?  
39. 26.04.2016 r. o wymianę wejścia w zestawie zabawowym na placu zabaw na ulicy Polnej
w Mirosławcu.
odpowiedź
40. 26.04.2016 r. o postawienie huśtawki dla małych dzieci na placu zabaw na ulicy Polnej
w Mirosławcu.
odpowiedź
41. 26.04.2016 r. o napawę ubytków na ścieżce pieszo- rowerowej na odcinku Mirosławiec- Mirosławiec Górny odpowiedź
42. 28.04.2016 r. o poprawę prawej strony pobocza drogi na odcinku od torów na ulicy Parkowej w Mirosławcu w kierunku Mirosławca Górnego. Pobocze jest zbyt wysoko położone w stosunku do jezdni. odpowiedź
43. 28.04.2016 r. o umożliwienie wystawienia stoisk na Pikniku Lotniczym przez gospodarstwa agroturystyczne i firmy. odpowiedź
44. 30.05.2016 r. o przycięcie gałęzi drzew lipy rosnących na ulicy Nowej w Mirosławcu na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Wąskiej odpowiedź
45. 30.05.2016 r. o zmianę systemu sygnalizacji świetlnej na ulicy Wolności w Mirosławcu, tak aby na stałe paliło się światło czerwone.

odpowiedź

odpowiedź

46. 22.06.2016 r. o częstsze piesze patrole Straży Miejskiej po terenie miasta odpowiedź
47. 27.06.2016 r. o wykoszenie terenów zielonych przy Cmentarzu Żydowskim oraz w parku pomiędzy ulicą Parkową  a Cmentarzem Komunalnym przy drodze w kierunku Mirosławca Górnego odpowiedź
48. 24.11.2016 r. o sprawdzenie kto jest włascicielem stodoły w m. Bronikowo, która uległa spaleniu  
49. 28.12.2016 r. o sprawdzenie dokonanej przycinki drzew, w szczególności na ulicy Polnej w Mirosławcu, ponieważ drzewa zostały niedokładnie i nierówno przycięte odpowiedź
50. 27.01.2017 r. o dokonywanie przez Straż Miejską w Mirosławcu kontroli dokumentów wystawianych przez przedsiębiorców dotyczących odbioru nieczystości ciekłych od mieszkańców. odpowiedź
51. 30.01.2017 r. o zaprojektowanie i postawienie lampy oświetleniowej w m. Kalinówka od strony m. Wałcz. odpowiedź
52. 24.02.2017 r. o podanie wysokości środków finansowych znajdujących się na funduszu rekultywacyjnym firmy zarządzającej składowiskiem odpadów w Mirosławcu odpowiedź
53. 24.02.2017 r. o poprawę zapadniętych studzienek znajdujących się na drodze wojewódzkiej nr 177 w m. Bronikowo  
54. 24.02.2017 r. o zaplanowanie w budżecie Gminy i Miasta mirosławiec środków finansowych, które przeznaczone zostałyby na współfinansowanie leczenia bezpłodności metodą in vitro. odpowiedź
55. 28.03.2017 r. o podanie wysokości poniesionych wydatków na zimowe utrzymanie dróg i chodników za okres: grudzień 2016, styczeń 2017 i luty 2017 r. odpowiedź
56. 26.04.2017 r. o umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wszystkich zapytań ofertowych. odpowiedź
57. 26.04.2017 r. o odblokowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wszystkich postępowań przetargowych, któych ważność umów jeszcze trwa (m. i. takich dokumentów jak: SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz projektów umów). odpowiedź
58. 26.04.2017 r. o przedstawienie wpływów do budżetu Gminy z tytułu zarządzania składowiskiem odpadów w Mirosławcu przez firmę Eko-Fiuk w 2013 r., 20174 r., 2015 r. i 2016 r. odpowiedź
59. 26.04.2017 r. o przedstawienie informacji dotyczących zakresu prac i wydatkowania środków finansowych w kwocie 26.200 zł przeznaczonych na dofinansowanie usług sprzątania, które zawarte zostały w Uchwale Nr XXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. oraz jeśli pieniądze już zostały wydatkowane informacji o procedurze wyboru podmiotu, który realizował w/w zadanie. odpowiedź
60. 27.06.2017 r. o przywrócenie przejezdności drogi prowadzącej od Majdanu Zamkowego do grobowca według jej faktycznego przebiegu wyznaczonego geodezyjnie. odpowiedź
61. 29.08.2017 o naprawę drogi w Łowiczu Wałeckim- myjnia TIR (od końca drogi wyłożonej płytami aż do końca zabudowań  mieszkalnych) odpowiedź
62. 27.09.2017 o postawienie znaku B-25 "Zakaz wyprzedzania" na całej długości m. Kalinówka odpowiedź
63. 27.12.2017 r. o remont drogi dojazdowej (uzupełnienie ubytków) do Cmentarza Komunalnego znajdującej się pomiędzy ogrodzeniem Stadionu Miejskiego a ogrodzeniem Cmentarza.  
64. 28.12.2017 r. o udzielenie odpowiedzi na wniosek dotyczący przeprowadzenia melioracji rowów znajdujących się na terenie łąk po prawej stronie drogi DK 10 jadąc z m. Mirosławiec w kierunku m. Wałcz.  
65. 28.12.2017 r. o ponowne podanie informacji czy firma zarządzająca składowiskiem odpadów w Mirosławcu posiada fundusz rekultywacyjny.  
66. 27.12.2017 r. czy w dokumentacji remontu drogi gminnej na ul. Sprzymierzonych  w Mirosławcu (od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 177 w kierunku przepustu drogowego) ujęte zostało przeprowadzenie po remoncie badania zagęszczenia ilości asfaltu? odpowiedź
67. 29.01.2018 o uporządkowanie terenu działki gminnej, który jest wykorzystywany przez gminę do składowania odpadów zielonych (gałęzi, ścietej trawy, itp.) z plastikowych paneli, znajdującej sie po prawej stronie drogi nr 177 w kierunku m. Czaplinek odpowiedź
68. 26.02.2018 r. o ustawienie znaku B-33  do 40 km/h na ulicy Sprzymierzonych w kierunku jeziora Kosiakowo w Mirosławcu  przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 177. odpowiedź
69. 26.02.2018 r. o naprawę drogi gruntowej w m. Zacisze biegnącej po lewej stronie od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 177  w kierunku ostatnich zabudowań. odpowiedź
70. 28.03.2018 r. o kontrole Straży Miejskiej za sklepem Lewiatan, z uwagi na uczniów palących papierosy podczas przerw. odpowiedź
71. 28.03.2018 r. o dokładniejsze sprzątanie dróg, a w szczególności przy krawężnikach na terenie miasta Mirosławiec przez firmę sprzątającą.  
72. 28.03.2018 r. o wymianę starego znaku D-18 "Parking" znajdującego się przy zjeździe z drogi krajowej nr 10 na ulicę Spokojną w Mirosławcu  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 25-02-2015 12:37:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 13-04-2018 07:19:40