Radny Paweł Krawczyk

L.p Data złożonego wniosku Treść wniosku Treść odpowiedzi
Wnioski i zapytania złożone przez radnego Pawła Krawczyk na które
odpowiedź została udzielona na piśmie:
1. 29.12.2014 r. o wymianę uszkodzonego przewijaka dla dzieci  oraz o jego stabilniejsze zamocowanie, w łazience znajdującej się w siedzibie Biblioteki Publicznej w Mirosławcu odpowiedź
2. 25.03.2015 r. o zwrócenie uwagi na samochody zaparkowane na ul. Zamkowej w Mirosławcu w bliskiej odległości od zjazdu z drogi krajowej nr 10 odpowiedź
3. 25.03.2015 r. o budowę podniesionego przejścia dla pieszych lub położenie tzw. "leżącego policjanta" przy skrzyżowaniu ulic Zamkowa i Szkolna w Mirosławcu, w kierunku budynku Akademii Malucha oraz przy skrzyżowaniu ulic Zamkowa i Wąska odpowiedź
4. 25.03.2015 r. o sprawdzenie kto jest włascicielem działki na której znajduje się myjnia na ulicy Wałeckiej w Mirosławcu odpowiedź
5. 25.03.2015 r. o uwzględnienie posesji położonej w m. Kalinówka 8 podczas odbioru przez firmę odpadów wielkogabarytowych odpowiedź
6. 06.05.2015 r. o zwrócenie uwagi firmie odbierającej odpady w kwestii prawidłowego sortowania odpadów podczas ich odbioru od mieszkańców. odpowiedź
7. 28.05.2015 r. o postawienie dodatkowej lampy oświetleniowej przy wjeździe do m. Toporzyk odpowiedź
8. 24.06.2015 r. czy istnieje możliwość pełnienia dyżuru przez Samorządowe Przedszkole w Mirosławcu w przerwie wakacyjnej  w okresie dłuższym niż planowane 3 tygodnie? Jeżeli nie ma takiej możliwości w 2015 r., dołożyć starań i tak zaplanować urlipy pracowników, by w przyszłe wakacje oddziały przedszkola mogły pracować w większym wymiarze czasu odpowiedź
9. 26.08.2015 r. czy poczynione zostały uzgodnienia z Wałecką Spółdzielnią Mieszkaniową dotycząca parkingów przy Spółdzielni Mieszkaniowej na ul. Spokojnej i Parkowej w Mirosławcu odpowiedź
10. 28.12.2015 r. o postawienie tabliczki "Zakaz wysypywania śmieci" przy "ścieżce zdrowia" tj. pomiędzy ul. Zamkową a Nową w Mirosławcu w okolicy końca ul. Nowej. Wniosek spowodowany jest nasilającym się procederem nielegalnego wyrzucania śmieci w tej okolicy. odpowiedź
11. 27.01.2016 r. o podlączenie studzienek znajdujących się przy ulicy Spokojnej w Mirosławcu pomiędzy sklepem Plus a Republiką Wyobraźni do sieci kanalizacji deszczowej drogi krajowej nr 10. Stojąca w w/w miejscu woda po opadach deszczu utrudnia życie mieszkańcom. odpowiedź
12 25.02.2016 r. o zlikwidowanie uskoku znajdującego się na drodze krajowej nr 10, na ulicy Wolności w Mirosławcu, przy przejściu dla pieszych pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego a budynkiem Nadleśnictwa Mirosławiec. odpowiedź
13. 25.02.2016 r. o wycięcie drzew w m. Hanki rosnących wzdłuż drogi prowadzącej do wieży przeciwpożarowej, które to  zagrażają bezpieczeństwu. odpowiedź
14. 25.02.2016 r, o wycięcie lipy przy bloku nr 8 na ulicy Szkolnej w Mirosławcu odpowiedź
15 25.04.2016 r. o ponowną naprawę uskoku znajdującego się na drodze krajowej nr 10, na ulicy Wolności w Mirosławcu przy przejściu dla pieszych pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego, a budynkiem Nadleśnictwa Mirosławiec. Po dokonanym remoncie ponownie pojawił się uskok.

odpowiedź

odpowiedź

16. 23.05.2016 r. o uzupełnienie ubytków i wyrównanie drogi gruntowej w m. Kolonia Zacisze, od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 177 w kierunku grobowca. odpowiedź
17. 20.06.2016 r. o naprawę uszkodzonego witacza znajdującego się na ulicy Wolności w Mirosławcu przy myjni, przy wyjeździe w kierunku m. Kalisz Pomorski. odpowiedź
18. 30.09.2016 r. o zmianę przebiegu  ulicy Lipowej w Mirosławcu tak aby nie kończyła się w zetknięciu z ulicą Akacjową i swój koniec osiągała na skrzyżowaniu z ulicą Polną.  W takim kształcie obecna część ulicy Akacjowej mogłaby mieć kontynuowane numery ulicy Lipowej, tak aby uniknąć dużej ilości numeru 1 z literacją od „A” do „E” odpowiedź
19. 25.11.2016 r.  o naprawę lamp oświetleniowych przy skrzyżowaniu ulicy Polnej i Akacjowej w Mirosławcu odpowiedź
20. 23.01.2017 r. o przeanalizowanie możliwości przeniesienia istniejącej przepompowni ścieków na ul. Jastrzębiej w Mirosławcu w inne miejsce, które nie będzie kolidować z sąsiadującymi działkami budowlanymi oraz z istniejącą drogą. odpowiedź
21. 27.02.2017 r. o ustawienie kosza na odpady przy elektronicznym kiosku, który znajduje się na Placu Lotników w Mirosławcu odpowiedź
22. 24.03.2017 r. o postawienie lampy oświetleniowej w m. Gniewosz odpowiedź
23. 21.04.2017 r. o przycięcie gałęzi krzewów, postawienie koszy przy ławkach i posprzątanie terenu przy skwerze im. Jana Pawła II w Mirosławcu oraz o częstsze patrole Policji i Straży Miejskiej w/w okolicy odpowiedź
24. 29.05.2017 r. o dokonywanie aktualizacji tablicy ogłoszeń na placu targowym w Mirosławcu w bieżące informacje i ogłoszenia  
25. 29.05.2017 r. o dokonywanie aktualizacji serwisu internetowego Grobonet  
26. 30.05.2017 r. o częstsze opróżnianie pojemników na odzież używaną oraz o utrzymanie należytego porządku wokół pojemników ustawionych na terenie miasta Mirosławiec.  
27. 27.09.2017 o sprawdzenie sposobu podłączenia do zasilania jednej z lamp znajdujących się w parku za czołgiem (lampa obecnie zasilana jest przewodem rozwieszonym pomiędzy lampami) oraz o wymianę uszkodzonego klosza w lampie. odpowiedź
28. 27.09.2017 o popsrzątanie terenu przed płotem przy byłym barze "Pod Lipką" na ulicy Wąskiej w Mirosławcu  
29. 27.09.2017 o naprawę wyrwanego stojaka na reklamówki na psie odchody w parku przy czołgu  
30. 27.09.2017 o wycięcie krzaków rosnących przy wyjeździe z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
31. 27.09.2017 o naprawę tablicy informacyjnej przy plaży nad jeziorem w m. Piecnik odpowiedź
32. 27.09.2017 o posprzątanie terenu placu zabaw przy ulicy Polnej w Mirosławcu odpowiedź
33. 20.10.2017 o naprawę lampy halogenowej halogenowej zamontowanej na słupie oświatleniowym boiska ORLIK, która swoim zasięgiem obejmuje wejście do Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.  
34. 27.10.2017 r. o uzupełnienie ubytku powstałego przy zjeździe z ulicy Spacerowej na ulicę Lipową w Mirosławcu

 

35. 12.03.2018 r. o rozwiązanie problemu zadymiania przez stolarnię należącą do Pana Strugały odpowiedź
36. 27.03.2018 o wymianę rozbitego lustra zamontowanego w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 przy bloku nr 22 w Mirosławcu  
37. 27.03.2018 o naprawę kostki chodnikowej przed wejściem do Przychodni Zdrowia w Mirosławcu  
38. 20.04.2018 r. o naprawę uszkodzonego znaku granicznego pomiędzy działką gruntową nr 987/8 a działką prywatną przy ulicy Lipowej w Mirosławcu.  
39. 20.04.2018 r. o postawienie barierek ochronnych na przygotowywanym terenie pod "łąkowy trawnik" na działce nr 987/8 przy ulicy Lipowej w Mirosławcu  
40. 20.04.2018 r. o postawienie znaku bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ulicy Orla w Mirosławcu.  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 24-02-2015 14:24:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 14-05-2018 14:29:17